Lördagen den 25 november 2017

← Senaste numret • 8 2017

Målarnas Facktidning nr 8 - 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

"Gå med i Målareförbundet, Björklund"

Nisse Lindblom: "Gå med i Målareförbundet, Björklund"

DEBATT Arbetarna har alltid fått kämpa för allt i samhället, rätten att bilda fackförening, rätten att rösta, rätten att vara en jämlik medborgare. Det är det här som skiljer den Socialdemokratiskt ledda regeringen från Alliansen, skriver Nisse Lindblom.

Anställningsskyddet under lupp

Åsikter

LEDARE

I samhällsdebatten framstår Lagen om anställningsskydd som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Det regelverk som idag reglerar hur arbetsgivare kan säga upp anställda finns i såväl lag som i kollektivavtal. För våra medlemmar finns särregleringar i avtalet, som är ett uttryck för de anpassningar våra branscher har ansett sig behöva. I samhällsdebatten framstår regleringarna som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Sanningen är att Lagen om anställningsskydd (LAS) och våra kollektivavtalsregleringar har luckor som behöver ses över. Vi behöver en seriös diskussion, såväl politiskt som mellan parterna, om vad vi vill göra med anställningsskyddet i framtiden. Eftersom vi varken kan lagstifta eller avtala bort arbetslöshet, behöver vi börja i en annan ände av problemet.

Det viktigaste är att börja med är att klargöra varför vi skall ha en reglering. Jag är övertygad att de flesta håller med mig när jag säger att lagstiftningen är, och skall vara, en skyddslagstiftning vars uppgift är att skydda arbetaren från godtycke. Vid arbetsbrist har alltid arbetsgivaren saklig grund för uppsägning. Då är knappast orimligt att den som sägs upp ska förvarnas inom en rimlig tid, något som kommer till utryck i uppsägningstiden.


Redan våra första avtal om anställningsskydd hade regleringar om turordning, som bygger på att längre anställningstid ger företräde framför kortare, givet att man har kunskaper för det jobb som skall utföras. För både målare och lackerare är detta självklart, och ingen stor fråga i de uppsägningsförhandlingar som genomförs. Så behovet av förändringar rörande detta är nog att se som obefintligt på vår del av arbetsmarknaden. Men det är inom turordningen som de kraftigaste angreppen kommer från Svenskt Näringsliv och politiker. Att låta arbetsgivaren själv bestämma om vilka som skall gå vid en arbetsbrist skulle effektivt ta bort det grundläggande syftet med LAS, nämligen att alla uppsägningar skall vara sakligt grundade och fria från godtycke.


Är då LAS så bra så den inte behöver ändras? Svaret på den frågan är tveklöst nej. Det finns ett nytt beteende på svensk arbetsmarknad som fått fotfäste de senaste 10-15 åren, nämligen inflationen i visstidsanställningar, timanställningar, samt inhyrd personal från bemanningsföretag. Det förefaller som nästan alla större arbetsgivare, med kommuner och landsting i spetsen, har satt i system att inte tillsvidareanställa. Det är inte ovanligt att anställda kan gå år ut och år in på en kombination av vikariat på tjänster som inte varit tillsatta med en fysisk person på tiotals år. Kombinationen av flera olika visstidsanställningar staplade på varandra, innebär att allt större grupper – främst unga och kvinnor – aldrig får in en fot på arbetsmarknaden och i förlängningen aldrig en fast anställning.


Jag har svårt att förstå, hur våra små företag kan klara sig utan dessa anställningsformer, när de stora drakarna inte kan det. Det kan inte vara omöjligt. Då återstår inte annat än ren ovilja som förklaring. Här kan parterna och politiken göra mycket mer. Det har nu gått så långt att Sverige inte uppfyller våra internationella åtaganden om skydd för arbetare. Jag skulle vilja se en återgång till synen att tillsvidareanställning är normen och visstid bara kan användas om det är föranlett av särskilda behov. Detta måste även kompletteras med att täppa igen den lucka som mindre nogräknande företag skapar, genom att först säga upp egen personal och sedan ta in bemanningsföretag, och därmed sätta ur spel den företrädesrätt till återanställning som de flesta uppsagda har.

Vi är redo för en sådan diskussion; frågan är om våra motparter och politiken är det.


MIKAEL JOHANSSON

Förbundsordförande

mikael.johansson@malareforbundet.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2014-06-16 08:53


Mer Åsikter

Nisse Lindblom: ”Gå med i Målareförbundet, Björklund”

DEBATT Arbetarna har alltid fått kämpa för allt i samhället, rätten att bilda fackföreni...

LO: ”Svenskt Näringslivs rapport bör slängas i papperskorgen”

DEBATT Svenskt Näringsliv väljer att blunda för det faktum att långt ifrån alla arbetsgi...

Mikael Johansson: ”Låt oss ställa krav på EU”

LEDARE Jag är övertygad om att en del av den politiska högern i Storbritannien är mot fr...

LO: ”Inte trovärdigt, Socialdemokraterna!”

Debatt En riksdagslista utan ett enda fackligt namn på valbar plats är inte acceptabel...

Mikael Johansson: ”Valet är ditt”

LEDARE Jag får ibland höra att facket inte skall syssla med politik. Jag menar tvärtemot...

Stefan Johansson: ”Demokrati, vad är det?”

KRÖNIKA Detta med mötesformalia, stadgar med mera, kan vara svårt. Trots detta är det tr...

Helena Forsberg: ”Känner drakarna sig hotade?”

REDAKTÖR’N Det hettar till både inom Målareförbundet och inom branschen som tillve...

”Ni använder en hel yrkeskår som försökskaniner”

DEBATT Varför tar ni er rätten att använda en hel yrkeskår som försökskaniner när det gä...
Foto: Tomas Nyberg

Det måste ske en förändring – även i verkligheten

KRÖNIKA  ”Vi har länge levt gott på att Sverige är ett av världens mest jämställ...
Foto: Tomas Nyberg

Arbetslivskriminalitet hotar inte bara jobb och företag

LEDARE Det går bra för Sverige just nu. Arbetslösheten är rekordlåg och företagens ord...

Nyheter

IMF: Svenska löner bör öka mer

Svenska löner ökar för lite. Det menar Internationella valutafonden, IMF.
Varje år granskar IMF olika länders ekonomi, där ibland Sveriges. Den senaste granskningen släpptes i slutet av september och resultatet var ganska överraskande. IMF menar nämligen att de svenska lönerna bör höjas mer, och det ganska rejält. Detta med bakgrund …

...

Den nordiska modellens framtid hänger på facken

Starka fack är en förutsättning för samhällen som de nordiska. Det konstaterar utredaren Mats Wingborg i en ny rapport utgiven av Tankesmedjan Tiden.
Men trenden är nedåtgående. I alla nordiska länder, utom Island, tappar facken medlemmar. I övriga Europa har nedgången varit ännu större. Bland OECD-länderna som helhet har den …

...

”Vi måste säkerställa att vi oftare pratar om vad som inte är accepterat beteende”

#inteförhandlingsbart är fackets me too. 1501 Kvinnor har undertecknat uppropet mot sexism och sexuella trakasserier. Vittnesmålen är många om trakasserier inom olika förbund och i samband med kursverksamhet på LO:s anläggning Runö. Byggbranschens eget upprop är #sistaspikenikistan.
Målareförbundet stödjer uppropen där kvinnor går ut och säger att de fått nog.

...
Foto: Tomas Nyberg

Målareförbundet hoppar av förhandlingar om etableringsjobb

En majoritet av LO-förbunden är efter förhandlingar överens med arbetsgivarorganisationerna om en modell för etableringsjobb. Målareförbundet har valt att kliva av förhandlingarna som i första hand berör nyanlända men även lärlingar och långtidsarbetslösa målare.
– Huvudskälet är bland annat att det finns oklarheter i hur det kommer att påverka vårt …

...

Målares löner mer jämställda än snittet

En rapport från LO visade nyligen att löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar, men att den fortfarande är stor. Bland målare är däremot lönen betydligt mer jämställd.
LO:s rapport visar att lönerna har ökat mer för kvinnor än för män mellan åren 2015 och 2016. Men trots att kvinnornas löner …

...

Mängder av byggfel på Karolinska

Det som har kallats världens dyraste sjukhusbygge, Nya Karolinska sjukhuset i Solna, kommer med stor säkerhet bli än dyrare. Detta efter att det framkommit att ett hundratal badrum är felbyggda och måste byggas om.
Det är Svenska Dagbladet som har granskat bygget av Nya Karolinska. Enligt tidningen …

...

Högtryck på bygget i det växande Katrineholm

Katrineholm ska växa med 10 000 invånare är visionen. Här som på många andra håll i landet är det högtryck för byggarbetarna. Vi träffar ett gäng målare som arbetar på ett nybygge av kommunala hyreslägenheter.
Det är fredag och stämningen är uppsluppen. Bygget stänger klockan 14 eftersom yrkesgrupperna på olika sätt …

...

Ken Åman sätter sig i skolbänken: ”Vi målare kan mycket”

– Vi målare kan mycket. Du stämplas på ett visst sätt bara för att du gått praktiskt gymnasium, men du har värdefulla kunskaper.
Det säger Ken Åman som genom sin verkliga kompetens som yrket och livet gett honom kommit in på en yrkeshögskoleutbildning.
Ken Åman från Piteå trodde när han gick …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor