Annons

Torsdagen den 22 februari 2018

← Senaste numret • 1 2018

Målarnas Facktidning nr 1 - 2018
Klicka på bilden

Anställningsskyddet under lupp

Åsikter

LEDARE

I samhällsdebatten framstår Lagen om anställningsskydd som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Det regelverk som idag reglerar hur arbetsgivare kan säga upp anställda finns i såväl lag som i kollektivavtal. För våra medlemmar finns särregleringar i avtalet, som är ett uttryck för de anpassningar våra branscher har ansett sig behöva. I samhällsdebatten framstår regleringarna som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Sanningen är att Lagen om anställningsskydd (LAS) och våra kollektivavtalsregleringar har luckor som behöver ses över. Vi behöver en seriös diskussion, såväl politiskt som mellan parterna, om vad vi vill göra med anställningsskyddet i framtiden. Eftersom vi varken kan lagstifta eller avtala bort arbetslöshet, behöver vi börja i en annan ände av problemet.

Det viktigaste är att börja med är att klargöra varför vi skall ha en reglering. Jag är övertygad att de flesta håller med mig när jag säger att lagstiftningen är, och skall vara, en skyddslagstiftning vars uppgift är att skydda arbetaren från godtycke. Vid arbetsbrist har alltid arbetsgivaren saklig grund för uppsägning. Då är knappast orimligt att den som sägs upp ska förvarnas inom en rimlig tid, något som kommer till utryck i uppsägningstiden.


Redan våra första avtal om anställningsskydd hade regleringar om turordning, som bygger på att längre anställningstid ger företräde framför kortare, givet att man har kunskaper för det jobb som skall utföras. För både målare och lackerare är detta självklart, och ingen stor fråga i de uppsägningsförhandlingar som genomförs. Så behovet av förändringar rörande detta är nog att se som obefintligt på vår del av arbetsmarknaden. Men det är inom turordningen som de kraftigaste angreppen kommer från Svenskt Näringsliv och politiker. Att låta arbetsgivaren själv bestämma om vilka som skall gå vid en arbetsbrist skulle effektivt ta bort det grundläggande syftet med LAS, nämligen att alla uppsägningar skall vara sakligt grundade och fria från godtycke.


Är då LAS så bra så den inte behöver ändras? Svaret på den frågan är tveklöst nej. Det finns ett nytt beteende på svensk arbetsmarknad som fått fotfäste de senaste 10-15 åren, nämligen inflationen i visstidsanställningar, timanställningar, samt inhyrd personal från bemanningsföretag. Det förefaller som nästan alla större arbetsgivare, med kommuner och landsting i spetsen, har satt i system att inte tillsvidareanställa. Det är inte ovanligt att anställda kan gå år ut och år in på en kombination av vikariat på tjänster som inte varit tillsatta med en fysisk person på tiotals år. Kombinationen av flera olika visstidsanställningar staplade på varandra, innebär att allt större grupper – främst unga och kvinnor – aldrig får in en fot på arbetsmarknaden och i förlängningen aldrig en fast anställning.


Jag har svårt att förstå, hur våra små företag kan klara sig utan dessa anställningsformer, när de stora drakarna inte kan det. Det kan inte vara omöjligt. Då återstår inte annat än ren ovilja som förklaring. Här kan parterna och politiken göra mycket mer. Det har nu gått så långt att Sverige inte uppfyller våra internationella åtaganden om skydd för arbetare. Jag skulle vilja se en återgång till synen att tillsvidareanställning är normen och visstid bara kan användas om det är föranlett av särskilda behov. Detta måste även kompletteras med att täppa igen den lucka som mindre nogräknande företag skapar, genom att först säga upp egen personal och sedan ta in bemanningsföretag, och därmed sätta ur spel den företrädesrätt till återanställning som de flesta uppsagda har.

Vi är redo för en sådan diskussion; frågan är om våra motparter och politiken är det.


MIKAEL JOHANSSON

Förbundsordförande

mikael.johansson@malareforbundet.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2014-06-16 08:53


Mer Åsikter

Mikael Johansson: ”I högerns Sverige skall arbetsgivaren bestämma”

Foto: Tomas Nyberg LEDARE ”Om inte Björklund kan acceptera att fackförbund har ti...

Mikael Johansson: ”Bostaden – en rättighet, inte en handelsvara”

LEDARE Kommunerna måste börja använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är t...

Redaktörn: Strejkrätten – en ödesfråga

REDAKTÖRN Attackerna på den svenska modellen fortsätter, men den här gången oväntat från...

Göran Greider: ”Rör inte strejkrätten!”

DEBATT Det är ingen tvekan om att socialdemokratin nu är ute på farliga vägar när en min...

Bekämpa ohälsan – inte de sjuka

DEBATT ”Att göra människor fattiga i de skeden i livet då stödet från samhället be...

”Rikta ilskan mot de som utnyttjar människor”

krönika    Arbetarrörelsens största mantra – tillsammans är vi starka, kommer i ...

Mikael Johansson: ”De utnyttjar LAS alla kryphål”

”Ödets ironi är att de arbetsgivare vi själva äger och som borde föregå med gott ex...

Emil Boss – en stark förnyare av arbetardiktningen

KULTUR Emil Boss diktar om arbete, språk, solidaritets- och fackföreningskamp. Han jobba...

Robin Appelqvist: ”Gandhi, Tess och min son”

KRÖNIKA Robin Appelqvist: ”Finns det någonting som känns mer i hjärtat än när männ...

Systematiskt fusk orsakar dödliga arbetsolyckor

DEBATT Unga fackligt engagerade målare, elektriker och byggare har samlats för att disku...

Nyheter

Förbundet förstärkt med ytterligare en ombudsman

Bild: Pixabay/Tomas Nyberg/Helena Forsberg/Peter Knutson/Målareförbundet/Montage
Förbundsstyrelsen har beslutat att förstärka organisationen centralt med ytterligare en ombudsman.
I den nya organisationen kommer det som varit ett projekt kring att värva medlemmar och rekrytera förtroendevalda har fortsatt fokus genom att det ingår …

...

Hamnarbetarförbundet förlorar i AD – får betala över halv miljon

Arbetsdomstolens dom: Sveriges Hamnar och APM Terminals hade rätt att dra in Hamnfyrans ordförandes fackliga förmåner. Nu ska fackförbundet betala rättegångskostnaderna på mer än en halv miljon kronor.
Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och företaget APM Terminals ansåg inte att Svenska Hamnarbetarförbundets företrädare hade rätt till lön för fackligt arbete.
I mars 2017 …

...

Arbetsdomstolen ger Hamnarbetarförbundet rätt mot Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är skyldiga att förhandla med Hamnarbetarförbundet om centralt kollektivavtal, fastslår Arbetsdomstolen i en dom. Samtidigt vill LO inte se konkurrerande fack med samma villkor på arbetsplatserna.
I onsdags kom domen från Arbetsdomstolen: arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ska betala 20 000 i skadestånd till …

...
Foto: Pixabay

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskola

Foto: Pixabay
Regeringen föreslår att yrkesprogrammen ska innehålla kurser som ger grundläggande behörighet till högskola. De elever som inte vill läsa dessa ska ha möjlighet att välja bort kurser. LO-facken välkomnar förändringen som föreslås träda i kraft på utbildningar som påbörjas efter den 30 juni nästa år.

...

Nedräkning för Målerimuseet – tar någon över samlingarna?

Måleriyrkets museum på söder i Stockholm stänger den 17 april. Vad som händer med de cirka 7000 föremålen som visar hantverkets historia sedan 1700-talet och framåt är ovisst.
Målaren Knut Moberg som senare blev ombudsman började samla föremål 1929.
– När han cyklade runt och förhandlade började han samla, till en …

...

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sveriges a-kassors senaste mätning visar att sju av tio personer som förlorar ett heltidsjobb slår i taket och får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.
Sveriges a-kassor vill se en årlig uppräkning av ersättningen.
LÄS ÄVEN: Nya regler för deltid och …

...

Miljonprojekt ska utveckla framtidens pensel

Nu tas ett helhetsgrepp för att skapa den optimala målarpenseln, rent vetenskapligt.
– Vi går tillbaka till grunden och lyfter det här till en nivå ingen varit på tidigare när det gäller penslar.
Det säger Maria Ragnarsson, produktutvecklare på Orkla House Care AB. Hon och kollegorna på Orkla, med varumärken som …

...

Fick byggmaterial över sig – fördes till sjukhus

En person fick föras till sjukhus efter att ha fått byggmaterial över sig på en arbetsplats i Borås.
Det var i 14-tiden på onsdagseftermiddagen som polisen fick larm om arbetsplatsolyckan. En person ska ha fått byggmaterial över sig.
– På något vis fick personen byggmaterial över sig, säger Jan Kuusisto på …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor