Fredagen den 27 april 2018

← Senaste numret • 3 2018

Målarnas Facktidning nr 3 - 2018
Klicka på bilden

Nyheter

”Konflikten är fackets enda skarpa vapen”

Svenskt näringsliv vill förhandla om nya regler för varsel om stridsåtgärder. Det behöver inte bli strejk för att företagen ska påverkas negativt, också ett varsel slår hårt menar företagarorganisationen som vill begränsa fackets rättigheter.
”Rör inte vår strejkrätt” är LO:s budskap tillbaka.

Medlingsinstitutets statistik visar att det 2013 förlorades 7 000 arbetsdagar till följd av konflikter. Blygsamma siffror jämfört med 80-talet då det var hundratusentals strejkdagar om året. Detta kan ses som att Svensk arbetsmarknad är fredlig och det finns en balans mellan parterna. Det anser Svenskt näringsliv är en myt som de vill slå hål på.

En rapport som organisationen tagit fram visar att 2013 lades 84 varsel om stridsåtgärder. Även om det inte leder till konflikt drabbas företagen av osäkerheten om att kunna leverera i tid. Även Medlingsinstitutet skriver i sin årliga rapport att ”ett offentliggjort varsel kan få samma ekonomiska effekt som en verkställd stridsåtgärd”.

– Vi är kritiska till hur man använder varsel i allmänhet på vissa delar av arbetsmarknaden. Men om det är någonting vi skulle vilja lyfta fram, så är det sympatiåtgärderna, sade Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv när han intervjuades av P1.

Han anser att sympatiåtgärder från förbund som redan tecknat egna kollektivavtal slår hårdast.

– När man inte kan lita på att ett kollektivavtal håller, till exempel i form av sympatiåtgärder, är det många företag som inte vill vara med inom kollektivavtalen, vilket underminerar hela modellens trovärdighet.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill förhandla om nya regler för varsel om stridsåtgärder, inom ramen för kollektivavtalen. Industriavtalet där det finns inbyggda tröghetsmekanismer skulle kunna fungera som modell menar organisationen.

Byggnads följt av Transport och sedan Seko toppar listan över lagda varsel. Elektrikerna kommer på femte plats och Målarnas på tionde plats.

Ledningen för Målareförbundet är inte förvånad att Svenskt näringsliv kommer med kritik kring konfliktreglerna Men vice ordförande Peter Sjöstrand tycker att sättet de argumenterar gör att de hamnar fel.

– Utifrån Svenskt näringslivs argumentation kan man lätt få för sig att sympatiåtgärder är en rätt som vilar ensidigt på facket, och att det är en oreglerad fråga. Så är det ju inte. Konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad är noga reglerade i MBL, vilket innebär inbyggda tröghets mekanismer.

För facket är det av central betydelse att ha möjlighet att stötta varandra i en avtalsrörelse, konflikten är nämligen det enda skarpa vapnet i fackets arsenal.

– Utan denna möjlighet skulle maktbalansen på svensk arbetsmarknad kraftigt förskjutas till arbetsgivarens fördel, säger Peter Sjöstrand.

Han ger Svenskt näringsliv rätt i att ett välfungerande förhandlingsarbete i sig motverkar konflikter. Men för att det skall fungera måste även medlemsföretagen i Svenskt näringsliv vara bereda att bjuda till i förhandlingar istället för att vänta på att medlingsinstitutet skall kliva in i förhandlingarna.

Svenskt näringsliv har även en egen hemläxa att göra enligt Målareförbundet.

– Det går inte an att kritisera facket för att de vidtar blockad och ibland sympatiåtgärder, mot företag som inte vill teckna avtal. Svenskt näringsliv måste bli bättre på att organisera företag och inte bara sitta och vänta på att dessa skall ansöka om medlemskap.

HELENA FORSBERG
helena.forsberg@daladem.se

 


Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2014-12-10 10:33


Mer Nyheter

Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna. På t...

Ny rapport: Så motverkar facken globalt övergrepp mot kvinnor på jobbet

Vad kan facken göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbet...

Gränsvärdet för kvarts sänks inte – Forskare och fack kräver omprövning

Arbetsmiljöverket har beslutat att gränsvärdet för kvartsdamm inte ska sänkas. Forskare o...

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmilj...

Lackerarna har haft årsmöte

Lackerarnas rikssektion har haft årsmöte. Årsmötet hölls över videolänk och 20 röstberätt...

”Lågt lönemärke gynnar högavlönade”

Industriavtalets märke har legat för lågt vilket lett till att privatanställda tjänstemän...

Filmer ska visa vägen till bra arbetsmiljö

Måleribranschens parter håller tillsammans med Prevent på att ta fram ett nytt utbildning...

Förbundsledningen besöker avdelningarna

Förbundsledningen är ute på sin sedvanliga turné till avdelningarna runt om i landet. Mål...

Tusentals falska egenföretagare och dolda arbetstagare

Att fungera som anställd men klassas som egenföretagare – och därmed gå miste om försäkri...

Lika lön för lika arbete inom EU

EU:s medlemsländer har kommit överens om att lika lön ska gälla för utstationerad arbetsk...

Nyheter


Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna.
På torsdagen inträffade också två dödsolyckor, en i Ånge och en i Helsingborg.
Olyckan i Garpenberg inträffade, enligt Boliden som äger gruvan, när en lastbil med kalk skulle tömma sin last inne på gruvområdet. En person fick kalk över sig och fördes …

...

Ny rapport: Så motverkar facken globalt övergrepp mot kvinnor på jobbet

Vad kan facken göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet? Svaret på den frågan har organisationen Union to Union, som i en ny rapport visar hur den globala fackliga rörelsen valt att kontra problemet.
Över en tredjedel av alla världens kvinnor över 15 år har blivit …

...

Gränsvärdet för kvarts sänks inte – Forskare och fack kräver omprövning

Arbetsmiljöverket har beslutat att gränsvärdet för kvartsdamm inte ska sänkas. Forskare och fackliga företrädare anser att det är ett beslut som skördar liv.
Kvartsdamm kan orsaka dödliga sjukdomar som lungcancer och silikos. Medicinska experter och fackliga företrädare har krävt att gränsvärdet sänks och Arbetsmiljöverket har tidigare föreslagit en sänkning, en …

...

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmiljöarbete? Nominera hen till Arbetsmiljöstipendiet!
Nu är det dags att skicka in årets nomineringar till Arbetsmiljöstipendiet.
LÄS ÄVEN: Får Isabelle-stipendium för insats mot sexistisk klotter
Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent varje år, till …

...

Lackerarna har haft årsmöte

Lackerarnas rikssektion har haft årsmöte. Årsmötet hölls över videolänk och 20 röstberättigade deltog.
På årsmötet valdes en ny styrelse för kommande år. Bengt Alberg finns kvar som ledamot men lämnade över ordförandeskapet till Samuel Jarenil. Robin Gustavsson valdes in som ny ledamot och nya som suppleanter är Erika Olausson och …

...

”Lågt lönemärke gynnar högavlönade”

Industriavtalets märke har legat för lågt vilket lett till att privatanställda tjänstemän fått högre löneökningar lokalt. Det här har lett till att löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ökar. Det menar fackförbunden i 6F som kritiserar den lönebildningsmodell som gällt de senaste 20 åren där exportindustrin sätter märket.
Målareförbundet och de …

...

Filmer ska visa vägen till bra arbetsmiljö

Måleribranschens parter håller tillsammans med Prevent på att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för arbetsmiljöutbildningar. En del av materialet består av filmer som ska kunna användas i olika sammanhang.
I kollektivavtalet för måleri finns en överenskommelse om gemensamma utbildningsinsatser i Bättre arbetsmiljö (BAM). Det fanns ett behov av att uppdatera …

...

Förbundsledningen besöker avdelningarna

Förbundsledningen är ute på sin sedvanliga turné till avdelningarna runt om i landet. Målarnas facktidning hakade på när det var dags för styrelsemöte i avdelning 9 Gävle-Dala.
Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet, och de båda vice ordförandena Peter Sjöstrand och Jan-Olov Gustafsson mötte styrelsen för avdelning 9 på fackets kontor …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor