Onsdagen den 23 maj 2018

← Senaste numret • 4 2018

Målarnas Facktidning nr 4 - 2018
Klicka på bilden

  • Stor del av förbundsmötet ägnades åt grupparbeten om förbundets framtida organisation. Här diskuterar från vänster: Roger Westman, avdelning 5, Torbjörn Edsbrand, Mätarnas rikssektion, Peter Strömberg, avdelning 3 och Ingemar Larsson, avdelning 9. Foto: Helena Forsberg

  • Jimmy Karlsson, avdelning 8:– Inget är väl egentligen orealistiskt, allt går. Men en uppgång i Byggnads känns otänkbar. Demokratiutredningen borde vara klar och en del av beslutet. Foto: Helena Forsberg

  • Joakim Nexbo, avdelning 2:– Jag tror vi måste göra mer. Jag är för ett organisationsnummer för att sen kunna gå ihop till ett 6F-förbund. Foto: Helena Forsberg

  • Johan Redén, avdelning 6:– Vi samordnar avdelningarna i region tre och har gemensam kassör men frågan om att bli en avdelning har vi inte diskuteras. Att vi är ett yrkesförbund är en styrka. Jag känner att det är styrt mot ett organisationsnummer, kan vi inte börja med att slå ihop våra pengapåsar. Foto: Helena Forsberg

  • Lars Husberg, avdelning 5:– Vi har ett bra regionssamarbete i region 3 så jag tror vi skulle kunna vara en avdelning. Avstånden är förstås ett problem. Det blir nog svårt att få förtroendevalda. Foto: Helena Forsberg

  • Micke Magnusson, avdelning 6:– Tre avdelningar sparar mycket pengar. Sen är frågan vad det gör med demokratin. Foto: Helena Forsberg

  • Per-Arne Kjellström, avdelning 1:– Ett organisationsnummer behöver utredas. Då tar förbundskontoret över arbetsgivaransvaret för all personal. Finns det kompetens för det? Foto: Helena Forsberg

  • Ronny Johansson, avdelning 3:– En uppgång i Byggnads är otänkbart. Jag är avskräckt efter närkontakt. Det finns bra komponenter men det är mycket som inte är bra. Med bara tre avdelningar tror jag vi skulle tappa förtroendevalda. De som inte får plats i avdelningsstyrelsen vill nog inte gå tillbaks i sektionen. Foto: Helena Forsberg

  • Ulf Sundin, avdelning 2:– Det behövs mer siffror och svart på vitt vad de olika alternativen får för konsekvenser. Nu känns det som vi bara sätter fingret i luften och känner åt vilket håll det blåser. Foto: Helena Forsberg

  • Förbundsmötets deltagare samlade på Rönnebergs kursgård, Lidingö. Foto: Helena Forsberg

Hur ska Målareförbundet organisera sig i framtiden?

Nyheter

Framtidsfrågor stod i fokus när Målarna hade förbundsmöte. Även om medlemsantalet har börjat öka behöver förbundet se över hur det ska vara organiserat i framtiden.


Årets förbundsmöte var historiskt, det första i sin nya form. När det för ett år sedan beslutades om kongress var fjärde år är följden också att de årliga förbundsmötena kommer att hållas i mindre skala – både avseende tid och antal delegater.


Det stora arbetet var ett utskottsarbete som skulle ge förbundsstyrelsen en fingervisning om vilka alternativ till omorganisation som är mest relevant att utreda vidare. Vid förbundsmötet 2017 ska ett beslut tas om förbundets framtida organisation som ska kunna börja gälla 1 januari 2018.


Målareförbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, finansiella intäkter och särskilt tillägg måleri. Särskilt tillägg måleri är en avgift i form av procent på målarens lön som arbetsgivaren betalar för att bidra till utgifter rörande yrkesutbildningen och måleriutveckling. Den avgiften kommer att fasas ut för att 2022 vara borta. Målareförbundet har en längre tid anpassat organisation för att möta bortfallet.


Nu står förbundet inför en organisationsförändring för att förbättra medlemsservicen, bättre hävda medlemmarnas intressen i debatten, öka styrkan i avtalsförhandlingarna och öka effektiviteten i organisationen.


I grupper diskuterades de olika alternativen. Vid redovisningen sammanställdes också vilket eller vilka alternativ som inte var realistiska, vilka som behöver utredas, vilka som är otänkbara. Grupperna svarade också på vilket alternativ som de bedömde vara mest trovärdigt och hur förbundsstyrelsen ska jobba vidare.


Sammantaget ansåg de flesta att alternativet ett organisationsnummer och alternativet med tre avdelningar var de mest trovärdiga förändringarna. En uppgång i Byggnads ansågs av många otänkbart. Vid en uppgång i annat förbund måste också hänsyn tas till lackerarna. Mötet ansåg att förbundsstyrelsen ska utreda vidare om besparingar inom nuvarande organisation, tre avdelningar och ett organisationsnummer. Många utredningar finns redan och kan uppdateras med nuläget. Delegaterna på förbundsmötet vill se siffror och underlag. De vill att demokratiutredningen ska vara klar och användas i arbetet med ny organisation. De vill ha en kartläggning av konsekvenserna med olika alternativ. Förbundsstyrelsen uppmanades att vara öppen för nya alternativ.


Ordförande Mikael Johansson avslutade mötet med att konstatera att Målareförbundet är LO:s äldsta förbund och det är inte tack vare att de gömt sig i buskarna.

– Vi har alltid haft förmågan och modet att förändra oss så det blir rätt.Huvudalternativ


Besparingar inom nuvarande organisation


Tre avdelningar


Ett organisationsnummer


Uppgång i Byggnads


Sammanslagning med annat/andra förbundHelena Forsberg

helena.forsberg@mittmedia.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-08-31 10:00


Mer Nyheter

College ska höja kvaliteten på lackutbildningen

Det finns ett stort behov av fordonslackerare. För att öka intresset för yrket och höja k...

Jamal är redo att möta medlemmarna i Målarettan

Medlemmarna i Målarettans område som omfattar Stockholms, Uppsalas och Gotlands län har f...

Jenny Störvold: ”Det ska inte ta en tjej fyra år att slå sig in”

Jenny Störvold utsågs nyligen till en av Målareförbundets två första kvinnliga regionala ...

Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Mellan 7 och 9 maj samlades Elektrikerförbundets ElQvinnorna, Målareförbundets Mira och B...

Beslutet: Skatteavdrag för fackavgiften återinförs

Snart kommer du att kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten. Det beslutade riksdage...

Arbetade 13 dagar i sträck

De arbetade 12 timmar om dagen – och i vissa fall 13 dagar i sträck. Vid en byggarbetspl...

Förbjuds arbeta på hög höjd

En lagändring 2014 innebar att arbetsmiljöregeln om fallskydd numera har en sanktionsavgi...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Under 2018 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplat...

Utredningen om strejkrätten skjuts upp

Om två veckor, den 31 maj, var det sagt att den omdebatterade Stridsåtgärdsutredningen sk...

Jennylou avbröt våldtäkt: ”Det var otäckt den där torsdagsnatten”

Jennylou Englund ingrep och avbröt en pågående våldtäkt utan en tanke på sin egen säkerhe...

Nyheter

College ska höja kvaliteten på lackutbildningen

Det finns ett stort behov av fordonslackerare. För att öka intresset för yrket och höja kompetensen arbetar branschen med yrkesprov och att utse Motorbranschcollege. En föregångare bland skolorna är Lugnetgymnasiet i Falun.
Lärare, elever och branschfolk från hela landet samlades för årets Yrkesprov på Lugnetgymnasiet. Under provet får avgångselever visa …

...

Jamal är redo att möta medlemmarna i Målarettan

Medlemmarna i Målarettans område som omfattar Stockholms, Uppsalas och Gotlands län har fått en ny tillförordnad ombudsman, Jamal El Mourabit.
Han har jobbat några månader och har redan tagit hand om flera ärenden till hjälp för målare och lackerare i avdelningen.
Jamal El Mourabit har jobbat som målare i 20 …

...

Jenny Störvold: ”Det ska inte ta en tjej fyra år att slå sig in”

Jenny Störvold utsågs nyligen till en av Målareförbundets två första kvinnliga regionala skyddsombud (RSO). Hon är verksam i den nordligaste Region 3, och var med under den gemensamma kvinnokonferensen på Rönneberga, Lidingö.
Jenny berättar att konferensen har varit både viktig och inspirerande, och att det känns bra att Mira nu …

...

Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Mellan 7 och 9 maj samlades Elektrikerförbundets ElQvinnorna, Målareförbundets Mira och Byggnads Näta till en gemensam kvinnoförbundskonferens på kursgården Rönneberga, Lidingö. Där diskuterade de bland annat hur man kan göra branschen mer jämställd.
Under de tre dagarna arbetade de gemensamt eller förbundsvis med olika aktuella frågor, samt reviderade, gick igenom …

...

Beslutet: Skatteavdrag för fackavgiften återinförs

Snart kommer du att kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten. Det beslutade riksdagen efter en omröstning under onsdagen. Sverigedemokraterna var det enda partiet som enhälligt röstade mot förslaget.
Under onsdagen röstade riksdagen angående regeringens förslag om att återinföra skattereduktion på fackavgiften. En övervägande majoritet av de deltagande ledamöterna röstade för …

...

Arbetade 13 dagar i sträck

De arbetade 12 timmar om dagen – och i vissa fall 13 dagar i sträck.
Vid en byggarbetsplats på porslinsfabriken i Gustafsberg, har 125 personer anlitade av byggföretaget Blå eken AB haft odrägliga arbetsförhållanden.
När Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen framgick att de 125 personerna, till största delen polacker, arbetade 12 timmar per …

...

Förbjuds arbeta på hög höjd

En lagändring 2014 innebar att arbetsmiljöregeln om fallskydd numera har en sanktionsavgift, jämfört med tidigare då endast jobbförbud utfärdades.
Bristande säkerhet vid fallhöjd är det vanligaste ärendet när Arbetsmiljöverket delar ut sanktionsavgifter.
LÄS ÄVEN: Arbetade åtta meter upp utan fallskydd
Arbetsgivare som den senaste tiden vid ett …

...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Under 2018 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser över hela landet med fokus på riskerna med asbest- och kvartsdamm.
– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket i ett …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor