Måndagen den 27 mars 2017

← Senaste numret • 2 2017

Målarnas facktidning nr 2 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Rocka sockor! Sen då?

Rocka sockor! Sen då?

KRÖNIKA  Rockade ni sockorna? 21 mars är downs syndrom-dagen en dag som årligen uppmärksammas genom att vi rockar loss genom att ha olika strumpor på oss. Ett lovvärt initiativ som sätter fokus på att trots våra olikheter så är alla lika mycket värda. Men hur olika får vi egentligen vara?

  • Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Striden om arbetstiden är het

Avtal 2017

 


Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Målarnas facktidning har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu.


Arbetstiden är en fråga som arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt näringsliv lyfter brett. Måleriföretagen samordnar sig med övriga byggarbetsgivare och där finns den med från alla på ett eller annat sätt.

– Det Måleriföretagen vill är ju att arbetstidslagen ska gälla och med den regleringen vi har idag i kollektivavtalet så skulle det betyda en försämring för medlemmarna, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målareförbundet.


Arbetsgivarsidan skriver att de vill skapa goda förutsättningar för medarbetarna att förena arbete med familjeliv. Men de pekar också på behovet av att anpassa arbetstiden till företagens verksamhet.

Grunden för måleriarbete är måndag till fredag 7-16. Idag finns bestämmelsen om förskjuten arbetstid vilket innebär att målaren kan börja tidigare och sluta tidigare eller tvärtom när arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om det. Den möjligheten används nästan inte enligt Målareförbundet.

– Det stärker oss i vår tro att de knappast vill göra den här förändringen för de anställdas bästa. Vår analys är att de vill utöka makten över arbetstidens förläggning.

– Arbetstidslagen underlättar verkligen inte livspusslet för de anställda. Den ger företagen möjlighet att lägga ut och förändra schemat som det passar arbetsgivaren med två veckors varsel.


Målareförbundet upplever inte att medlemmarna har några problem med arbetstiden 7-16. Det som blir svårt är när man jobbar långt bort och det är därför som facket vill anpassa resereglerna efter den så kallade Tyco-domen som slagit fast att arbetstiden börjar hemma för de yrkesgrupper som utgår från hemmet.

Ser Målareförbundet att det finns ett behov av måleritjänster på kvällar eller helger?

– Vi ser inte att det finns ett sånt behov. Måleriföretagen gör ett antal analyser som de har som grund men de stämmer inte med vad vi ser.

Peter Sjöstrand vet inte om de vill förändra arbetstiderna för att branschen behöver det eller om det är ett tryck från övriga arbetsgivarorganisationer att samla sig kring frågan.


1955 blev Målareförbundet det första fack som lyckades genomdriva lediga lördagar för sina medlemmar och ett par år senare även 40 timmars arbetsvecka. På övriga arbetsmarknaden arbetade man sex dagar i veckan ända in på 1960-talet och först 1970 kom lagen som minskade arbetstiden till 40 timmar per vecka.

Målareförbundets andra stora avtalsområde är lackavtalet som förhandlas med Motorbranschens arbetsgivareförening (MAF). I förra avtalsrörelsen fick Målareförbundet igenom en förbättring för lackerarnas situation vid övertidsarbete. Nu måste arbetsgivarna ta skälig hänsyn till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete.


I årets avtalsförslag framgår att MAF vill underlätta möjligheterna till nattarbete. Idag finns inte nattarbete i Målareförbundets kollektivavtal. Inom lackavtalet kan lokala parter ge dispens för en månad. Vid behov av nattarbete under längre tid krävs en central överenskommelse, men fortfarande är det en begränsad tid som gäller. Lagen säger att det ska finnas i allmänhetens intresse för att en verksamhet ska ha nattarbetande personal. I annan verksamhet där nattarbete förekommer så finns det en överenskommelse i kollektivavtalet.

– Inom Målareförbundet är vi rigida när det gäller arbetstiden, säger Stefan Cedermark som förhandlar lackavtalet.

– Det är bevisat att det inte är bra att jobba natt, folk far illa av det, säger Peter Sjöstrand.


Arbetsgivarsidan inom lackavtalet vill också minska kompensationsledigheten och även minska arbetstagarens möjlighet att påverka när ledigheten tas ut. Idag har en heltidsanställd lackerare 64 minuter kompledighet per vecka.

MAF anser att lackavtalet har stelbenta arbetstidsregleringar som gör det svårt att möta marknadens krav på flexibilitet. Idag kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden mellan 06:30 och 16:30. MAF vill utöka den tiden till 05:00-22:00. Ett yrkande som de brukar ha med i varje avtalsrörelsen. Hittills har Målareförbundet hållit det kravet stången.


 

Helena Forsberg

helena.forsberg@mittmedia.se 

Striden om tiden i andra LO-förbund:


Arbetet: Stressforskaren: Så förhandlar du om arbetstid


Arbetsgivarna vill ha ensam makt över arbetstiden


Klepke: Det handlar striden om arbetstiden om


Dagens Arbete: Maktstriden om din tid


Elektrikern: Svårt gå dem till mötes


 En trygghet med jobb 7-4


Fastighetsfolket: Striden-om-tiden


Handelsnytt: Striden står om makten över tiden


Hotellrevyn: Så vill arbetsgivarna styra över din tid


Kommunalarbetaren: Striden om tiden


Mål&Medel: Striden om tiden


Sekotidningen: Arbetsgivarna spelar ett fult spel


Transportarbetaren: Striden om tiden Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2017-03-14 06:00


Mer Avtal 2017

6F vill skapa en ny modell för lönebildning

Det behövs en ny modell för lönebildning, som har en annan ingång än nuvarande där indust...
De som förhandlar lackerarnas avtal är bakre raden från vänster: Fredriks Adolfsson och Kaj Persson samt främre raden från vänster: Bengt Ahlberg, Samuel Jarenil och Stefan Cedermark som är ansvarig. Foto: Helena Forsberg

MAF vill minska lackerarnas kompledighet

  För att kunna rekrytera fler lackerare till branschen krävs moderna kollektivavta...

Treårigt avtal möjligt inom industrin

Både industrifacken och arbetsgivarna är beredda att förhandla om ett treårigt avtal. Men...

Sandå vill införa individuella löner

Sandå vill införa individuell lönesättning istället för kollektiv. Målareförbundet samlad...
Peter Sjöstrand.

”De vill försämra arbetstiderna” Peter Sjöstrand kommenterar Måleriföretagens krav

  Tonen som Måleriföretagen slår an i sina avtalsyrkanden gör att fackets förhandli...

Elektrikerna tar rygg på Målarnas och kräver rättigheter för gravida

  Högre lön, pension, gravida kvinnors rätt, beredskap, övertid, tjänstebilar och a...

Kraven har lämnats till Fastigo

Målareförbundets huvudyrkande till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Fastigo,...
Det här är förhandlingsdelegationen som förhandlar avtalet för målare. De är en blandning av såväl målare som ombudsmän, män och kvinnor som är utsedda av Förbundsstyrelsen. Foto: Diana Oldenbur

Målareförbundet har lämnat sina krav

  Målareförbundet har lämnat över sitt huvudyrkande till motparten Måleriföretagen ...

Så här fungerar avtalsrörelsen

Här är din guide till avtalsrörelsen 2017. Förhoppningsvis har vi nya avtal när de gamla ...

Löner och jämställdhet fortsatt viktiga frågor för målarna

Reallöneökningar och riktade höjningar i ackordprislistan brukar vara viktiga i målarnas ...

Nyheter

Hur ska kränkningar motarbetas?

Trots att kränkningar och diskriminering förekommer i stor utsträckning inom byggbranschen har facken inte drivit ett enda fall enligt diskrimineringslagen till Arbetsdomstolen (AD) vare sig 2015 eller 2016. Målareförbundet förhandlar lokalt och förlikning kan ligga nära till hands. Är det bästa sättet?
Målareförbundet är inte ensamma, inget av LO-förbunden har …

...

6F vill skapa en ny modell för lönebildning

Det behövs en ny modell för lönebildning, som har en annan ingång än nuvarande där industrisektorn sätter ett ”märke” som resten av arbetsmarknad ska följa.
Det menar de fem fackförbunden inom 6F, och vill utreda ett alternativ.
– Vad vi i grunden vill är att utreda om den här modellen är …

...

Samverkan när den är som bäst

När Risåns måleri AB fick anmärkningar av Arbetsmiljöverket tog arbetsgivaren hjälp av facket.
Nu har Målareförbundets regionala skydddsombud och företagaren Ulf Gustavsson gemensamt sett över rutiner och policys.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i …

...

Nu laddar Emil och Olle inför VM i Abu Dhabi

Efter en avgörande kvaltävling är det nu klart att Emil Eriksson representerar Sverige i Måleri-VM i Abu Dhabi. Redan vid SM tävlingarna förra året blev det klart att Olle Karlsson är lackerarnas representant vid världsmästerskapen.
Yrkes-VM avgörs 14-19 oktober i Abu Dhabi. Sedan SM avgjordes i Malmö för snart ett …

...

Striden om arbetstiden är het

 
Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Målarnas facktidning har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu.
Arbetstiden är en fråga som arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt …

...
De som förhandlar lackerarnas avtal är bakre raden från vänster: Fredriks Adolfsson och Kaj Persson samt främre raden från vänster: Bengt Ahlberg, Samuel Jarenil och Stefan Cedermark som är ansvarig. Foto: Helena Forsberg

MAF vill minska lackerarnas kompledighet

 
För att kunna rekrytera fler lackerare till branschen krävs moderna kollektivavtal med attraktiva anställningsvillkor. Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) har olika syn på vad ett modernt avtal ska innehålla. Nu har parterna bytt krav och en bit in i april påbörjas förhandlingarna.
Arbetsgivarsidan vill fördela lönerna genom potter istället för …

...

Treårigt avtal möjligt inom industrin

Både industrifacken och arbetsgivarna är beredda att förhandla om ett treårigt avtal. Men när det gäller innehållet verkar parterna stå långt ifrån varandra.
Förhandlingarna om ett nytt industriavtal som ska skapa ett ”märke” för alla andra avtal, leds av ”opolitiska ordföranden”, opo.
I veckan la de ett förslag till parterna om …

...

Sandå vill införa individuella löner

Sandå vill införa individuell lönesättning istället för kollektiv. Målareförbundet samlade 42 medbestämmandeombud (MB) som arbetar på det stora rikstäckande måleriföretaget för att diskutera den omfattande förändringen.
– Det är viktigt att det här görs så bra som möjligt och på rätt sätt, säger Conny Andersson, ombudsman på Målareförbundet.
När Sandå som …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor