Tisdagen den 25 april 2017

← Senaste numret • 3 2017

Mal nr 3 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Hur skulle samhället se ut om alla var ja-sägare?

KRÖNIKA Det finns tid för mycket reflektion när man står de ensamma timmarna på jobbet, alla de otaliga timmarna spenderade på hästryggen eller tiden i joggingspåret. Att få den ärofyllda chansen till att skriva krönika i målarnas egen tidning väckte stolthet men också många tankar och även en viss oro.

  • Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Striden om arbetstiden är het

Avtal 2017

 


Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Målarnas facktidning har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu.


Arbetstiden är en fråga som arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt näringsliv lyfter brett. Måleriföretagen samordnar sig med övriga byggarbetsgivare och där finns den med från alla på ett eller annat sätt.

– Det Måleriföretagen vill är ju att arbetstidslagen ska gälla och med den regleringen vi har idag i kollektivavtalet så skulle det betyda en försämring för medlemmarna, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målareförbundet.


Arbetsgivarsidan skriver att de vill skapa goda förutsättningar för medarbetarna att förena arbete med familjeliv. Men de pekar också på behovet av att anpassa arbetstiden till företagens verksamhet.

Grunden för måleriarbete är måndag till fredag 7-16. Idag finns bestämmelsen om förskjuten arbetstid vilket innebär att målaren kan börja tidigare och sluta tidigare eller tvärtom när arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om det. Den möjligheten används nästan inte enligt Målareförbundet.

– Det stärker oss i vår tro att de knappast vill göra den här förändringen för de anställdas bästa. Vår analys är att de vill utöka makten över arbetstidens förläggning.

– Arbetstidslagen underlättar verkligen inte livspusslet för de anställda. Den ger företagen möjlighet att lägga ut och förändra schemat som det passar arbetsgivaren med två veckors varsel.


Målareförbundet upplever inte att medlemmarna har några problem med arbetstiden 7-16. Det som blir svårt är när man jobbar långt bort och det är därför som facket vill anpassa resereglerna efter den så kallade Tyco-domen som slagit fast att arbetstiden börjar hemma för de yrkesgrupper som utgår från hemmet.

Ser Målareförbundet att det finns ett behov av måleritjänster på kvällar eller helger?

– Vi ser inte att det finns ett sånt behov. Måleriföretagen gör ett antal analyser som de har som grund men de stämmer inte med vad vi ser.

Peter Sjöstrand vet inte om de vill förändra arbetstiderna för att branschen behöver det eller om det är ett tryck från övriga arbetsgivarorganisationer att samla sig kring frågan.


1955 blev Målareförbundet det första fack som lyckades genomdriva lediga lördagar för sina medlemmar och ett par år senare även 40 timmars arbetsvecka. På övriga arbetsmarknaden arbetade man sex dagar i veckan ända in på 1960-talet och först 1970 kom lagen som minskade arbetstiden till 40 timmar per vecka.

Målareförbundets andra stora avtalsområde är lackavtalet som förhandlas med Motorbranschens arbetsgivareförening (MAF). I förra avtalsrörelsen fick Målareförbundet igenom en förbättring för lackerarnas situation vid övertidsarbete. Nu måste arbetsgivarna ta skälig hänsyn till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete.


I årets avtalsförslag framgår att MAF vill underlätta möjligheterna till nattarbete. Idag finns inte nattarbete i Målareförbundets kollektivavtal. Inom lackavtalet kan lokala parter ge dispens för en månad. Vid behov av nattarbete under längre tid krävs en central överenskommelse, men fortfarande är det en begränsad tid som gäller. Lagen säger att det ska finnas i allmänhetens intresse för att en verksamhet ska ha nattarbetande personal. I annan verksamhet där nattarbete förekommer så finns det en överenskommelse i kollektivavtalet.

– Inom Målareförbundet är vi rigida när det gäller arbetstiden, säger Stefan Cedermark som förhandlar lackavtalet.

– Det är bevisat att det inte är bra att jobba natt, folk far illa av det, säger Peter Sjöstrand.


Arbetsgivarsidan inom lackavtalet vill också minska kompensationsledigheten och även minska arbetstagarens möjlighet att påverka när ledigheten tas ut. Idag har en heltidsanställd lackerare 64 minuter kompledighet per vecka.

MAF anser att lackavtalet har stelbenta arbetstidsregleringar som gör det svårt att möta marknadens krav på flexibilitet. Idag kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden mellan 06:30 och 16:30. MAF vill utöka den tiden till 05:00-22:00. Ett yrkande som de brukar ha med i varje avtalsrörelsen. Hittills har Målareförbundet hållit det kravet stången.


 

Helena Forsberg

helena.forsberg@mittmedia.se 

Striden om tiden i andra LO-förbund:


Arbetet: Stressforskaren: Så förhandlar du om arbetstid


Arbetsgivarna vill ha ensam makt över arbetstiden


Klepke: Det handlar striden om arbetstiden om


Dagens Arbete: Maktstriden om din tid


Elektrikern: Svårt gå dem till mötes


 En trygghet med jobb 7-4


Fastighetsfolket: Striden-om-tiden


Handelsnytt: Striden står om makten över tiden


Hotellrevyn: Så vill arbetsgivarna styra över din tid


Kommunalarbetaren: Striden om tiden


Mål&Medel: Striden om tiden


Sekotidningen: Arbetsgivarna spelar ett fult spel


Transportarbetaren: Striden om tiden Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2017-03-14 06:00


Mer Avtal 2017

Fastighets har tecknat avtal med Fastigo

Fastighetsanställdas förbund har tecknat sitt första kollektivavtal i årets avtalsförhand...
Peter Sjöstrand, förhandlingsordförande Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Förhandlingarna om måleriavtalet är igång

  Det är betydligt tystare från parterna i måleribranschen denna vår. Men förhandli...

Hotellstrejken blåstes av

  Det är klart med ett avtal inom hotell- och restaurang. Avtalet innehåller en låg...

Strejkvarsel på hotell – tvist om vad märket innebär

  Arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell – och restaurangfacket  (HRF) anklaga...
Foto: Tomas Nyberg

Industrin har skrivit treårigt avtal

  Fack och arbetsgivare är överens om ett nytt Industriavtal. Avtalet som berör 1,3...

Hur går det med LO:s gemensamma krav?

En del av LO:s samordning är krav på bättre avtalspension och avtalsförsäkringar. Dessa f...

Facken säger nej till industribud

Facken inom industrin säger nej till budet, arbetsgivarna säger ja. På fredag går det gam...
Anders Englund och Daniel Falk är inte rädda att ställa krav när det gäller ackord och resor. Men alla kan inte och därför behövs bättre villkor i avtalen. Foto Tomas Nyberg

”Det är byggboom – då kan vi ställa krav”

  En blåsig marsdag åkte vi till Karlstad för att prata avtalsrörelse med målare oc...

6F vill skapa en ny modell för lönebildning

Det behövs en ny modell för lönebildning, som har en annan ingång än nuvarande där indust...
De som förhandlar lackerarnas avtal är bakre raden från vänster: Fredriks Adolfsson och Kaj Persson samt främre raden från vänster: Bengt Ahlberg, Samuel Jarenil och Stefan Cedermark som är ansvarig. Foto: Helena Forsberg

MAF vill minska lackerarnas kompledighet

  För att kunna rekrytera fler lackerare till branschen krävs moderna kollektivavta...

Nyheter

Fastighets har tecknat avtal med Fastigo

Fastighetsanställdas förbund har tecknat sitt första kollektivavtal i årets avtalsförhandlingar. Avtalet med motparten Fastigo följer industrins märke och innehåller LO:s samordning med en låglönesatsning.
Avtalet med Fastigo gäller för anställda inom allmännyttan, HSB och Riksbyggen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel. Avtalet är treårigt och lägsta lönerna höjs …

...
Peter Sjöstrand, förhandlingsordförande Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Förhandlingarna om måleriavtalet är igång

 
Det är betydligt tystare från parterna i måleribranschen denna vår. Men förhandlingar pågår och flera frågor är svåra att enas om.
Efter att Måleriföretagen och Målareförbundet under en tid nu kollat av med varandra vad de egentligen menar med olika yrkanden inleddes den här veckan realförhandlingarna. Från måndag nästa vecka …

...

Hotellstrejken blåstes av

 
Det är klart med ett avtal inom hotell- och restaurang. Avtalet innehåller en låglönesatsning och den anallkande strejken kunde blåsas av.
 
Det nya avtalet ger löneökningar med 1650 kronor, fördelat på tre år.
Hotell- och restaurangfacket har också fått igenom att anställda får rätt till omställningstider, motsvarande uppsägningstid i Lagen om …

...

Lex Laval på väg bort

Regeringen föreslår att den så kallade lex Laval rivs upp.
– Konkurrensen mellan företagen ska bygga på kompetens, inte sänkta löner eller usla arbetsförhållanden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Från byggsektorn, är arbetsgivarna försiktigt positiva till lagförslaget.
Lex Laval fick sitt namn efter striden i Vaxholm huruvida svenska fackliga organisationer har rätt …

...
Alexander Seger. Foto: Tomas Nyberg

Lackbranschen är glödhet – men färre väljer att utbilda sig

Lackverkstäderna runt om i landet har ett stort rekryteringsbehov samtidigt fortsätter antalet elever på fordons- och transportprogrammet att sjunka.
– Hos oss är en generation på väg mot pension, de blir inte enkelt att ersätta dem, säger Anders Jansson, VD på Karlstad plåt & lack.
Motorbranschens yrkesnämnder tar årligen fram rapporten …

...

Kvinnorna tar plats i Göteborg

Jag vill att fler kvinnor ska engagera sig fackligt. Anna Ekman är nyvald ordförande. Med en ny styrelse varav tre är kvinnor hoppas sektion 4 i Göteborg på ett aktivt arbete för bland annat jämställdhetsfrågor.
– Det går sakta men säkert, säger Magnus Söderström från valberedningen.
Det är den första …

...

”Vi är bäst i klassen inom byggbranschen”

Än finns det ingen kvinna med i Målareförbundets ledning eller förbundsstyrelsen. Men kvinnorna har börjat ta plats i sektioner och avdelningar.
Att kvinnorna väljs in på förtroendeuppdrag i sektioner och avdelningar är viktigt för att de i framtiden även ska kunna ta plats högre upp i organisationen.
– Första kvinnan i …

...

På kurs för att lära sig tjäna pengar

Kursen som ger kunskap om kollektivavtalet och ackordet kan hjälpa målaren att tjäna mer pengar.
Den 8-10 mars var det dags för årets första regionala kurs om Avtal och prislista på Backagården i Höör. Avdelning 2 Södra stod som värd. Kursen samlade deltagare från hela region 1 med avdelningarna 2,3,4.

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor