Torsdagen den 26 april 2018

← Senaste numret • 3 2018

Målarnas Facktidning nr 3 - 2018
Klicka på bilden

Nyheter

Demokrati och delaktighet i Målareförbundet

Foto: Tomas Nyberg

Demokrati handlar bland annat om möjligheten att vara med och bestämma. Nu utreder Målareförbundet hur medlemmarna i organisationen i större utsträckning ska kunna vara delaktiga. Ett sätt som prövas under våren är webb-baserade årsmöten och val. Leder demokratiutredningen gör ombudsman Anders Korneliusson.

Det har under flera år funnits en önskan i organisationen att hitta andra sätt att nå medlemmarna och öka demokratin. Förbundsstyrelsen har sett att sektionsarbetet sinar och ett behov av att knyta arbetsplatsorganisationen, med medbestämmandeombud och skyddsombud, närmare den demokratiska organisationen. Avdelningar har skrivit motioner om internetval.

– Vi har ett demokratiskt underskott med alldeles för dåligt deltagande i sektionerna. Vissa sektioner är vilande och har ingen verksamhet – det är riktigt illa, säger Anders Korneliusson.

LÄS ÄVEN: Stefan Johansson: ”Är Målareförbundet demokratiskt?”

Demokratiutredningen ska presenteras vid kongressen 2019 och som ett första steg i e-demokratin ska det i mars genomföras webb-baserade val. En sektion i varje avdelning har valts ut för försöket att delta i årsmötet via webben på distans eller i lokalen där det finns valadministratörer som hjälper till.

Anders Korneliusson berättar om idéerna kring e-demokrati:

– Vi har sektioner med stora geografiska områden. Det är inte glasklart att man har möjlighet att ta sig till ett kvällsmöte. Man skulle kunna sitta med sin dator hemma med dagordning, göra val, rösta om en motion och begära ordet. Ska vi gå i den riktningen?

LÄS ÄVEN: Stefan Johansson: ”Demokrati, vad är det?”

Anders Korneliusson.
Foto: Helena Forsberg

Anders Korneliusson framhåller att det sociala mötet är viktigt i en idéburen organisation. Någonting går förlorat i det digitala mötet såsom kaffesnacket.

– Jag tror på kombinationen. Det ena ersätter inte det andra, men vi kan skapa närhet med hjälp av tekniken.

Att använda e-demokrati skulle skapa möjlighet för fler medlemmar att påverka den demokratiska organisationen, det skulle också spara på miljön och pengarna. Redan idag använder sig Målareförbundet av videomöten men Anders Korneliusson ser hur det skulle kunna utvecklas vidare.

Han tror på att ha vissa öppettider för avdelningsverksamhet där medlemmar som vill ha hjälp kan ringa och koppla upp sig för att se den de pratar med.

LÄS ÄVEN: Löner och jämställdhet fortsatt viktiga frågor för målarna

Anders Korneliusson berättar vidare om verktyg som förbundet har för medlemsundersökningar som också skulle kunna användas för att lägga upp nomineringslistor. Medlemsinloggningen på hemsidan är ny och ännu underutvecklad.

– På sikt ska man kunna få individuell information. Jag uppmanar medlemmarna att logga in och uppdatera mejl och telefonnummer. Det är nyckeln om vi ska nå dig då måste du uppdatera din information.

Anders Korneliusson ser en stor potential och tror utredningen kommer resultera i att flera delar genomförs under nästa kongressperiod pch att det blir fler utredningsuppdrag

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se


Målareförbundets organisation

→ Målareförbundets 14339 medlemmar tillhör någon av de nio avdelningar som finns runt om i landet.

→ Inom varje avdelning finns också sektioner som jobbar mer lokalt på sin ort/kommun.

→ Representantskapet är varje avdelnings högsta beslutande organ. Vilka som ska representera medlemmarna där väljs av sektionerna.

→ Dessutom finns arbetsplatsorganisationer med medbestämmandeombud och skyddsombud som har fackliga uppdrag på sin arbetsplats.

→ Förbundsstyrelsen ansvarar för att Målareförbundets verksamhet följer medlemmarnas önskemål.

→ Varje avdelning har en representant i Förbundsstyrelsen.

→ Målareförbundets verksamhet kontrolleras av förbundsmötet som samlas en gång om året. I förbundsmötet sitter medlemmar från alla avdelningar. De har valts av sina arbetskamrater för uppdraget, på samma sätt som alla förtroendevalda väljs till sina uppdrag.Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-03-02 15:23


Mer Nyheter

Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna. På t...

Ny rapport: Så motverkar facken globalt övergrepp mot kvinnor på jobbet

Vad kan facken göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbet...

Gränsvärdet för kvarts sänks inte – Forskare och fack kräver omprövning

Arbetsmiljöverket har beslutat att gränsvärdet för kvartsdamm inte ska sänkas. Forskare o...

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmilj...

Lackerarna har haft årsmöte

Lackerarnas rikssektion har haft årsmöte. Årsmötet hölls över videolänk och 20 röstberätt...

”Lågt lönemärke gynnar högavlönade”

Industriavtalets märke har legat för lågt vilket lett till att privatanställda tjänstemän...

Filmer ska visa vägen till bra arbetsmiljö

Måleribranschens parter håller tillsammans med Prevent på att ta fram ett nytt utbildning...

Förbundsledningen besöker avdelningarna

Förbundsledningen är ute på sin sedvanliga turné till avdelningarna runt om i landet. Mål...

Tusentals falska egenföretagare och dolda arbetstagare

Att fungera som anställd men klassas som egenföretagare – och därmed gå miste om försäkri...

Lika lön för lika arbete inom EU

EU:s medlemsländer har kommit överens om att lika lön ska gälla för utstationerad arbetsk...

Nyheter


Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna.
På torsdagen inträffade också två dödsolyckor, en i Ånge och en i Helsingborg.
Olyckan i Garpenberg inträffade, enligt Boliden som äger gruvan, när en lastbil med kalk skulle tömma sin last inne på gruvområdet. En person fick kalk över sig och fördes …

...

Ny rapport: Så motverkar facken globalt övergrepp mot kvinnor på jobbet

Vad kan facken göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet? Svaret på den frågan har organisationen Union to Union, som i en ny rapport visar hur den globala fackliga rörelsen valt att kontra problemet.
Över en tredjedel av alla världens kvinnor över 15 år har blivit …

...

Gränsvärdet för kvarts sänks inte – Forskare och fack kräver omprövning

Arbetsmiljöverket har beslutat att gränsvärdet för kvartsdamm inte ska sänkas. Forskare och fackliga företrädare anser att det är ett beslut som skördar liv.
Kvartsdamm kan orsaka dödliga sjukdomar som lungcancer och silikos. Medicinska experter och fackliga företrädare har krävt att gränsvärdet sänks och Arbetsmiljöverket har tidigare föreslagit en sänkning, en …

...

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmiljöarbete? Nominera hen till Arbetsmiljöstipendiet!
Nu är det dags att skicka in årets nomineringar till Arbetsmiljöstipendiet.
LÄS ÄVEN: Får Isabelle-stipendium för insats mot sexistisk klotter
Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent varje år, till …

...

Lackerarna har haft årsmöte

Lackerarnas rikssektion har haft årsmöte. Årsmötet hölls över videolänk och 20 röstberättigade deltog.
På årsmötet valdes en ny styrelse för kommande år. Bengt Alberg finns kvar som ledamot men lämnade över ordförandeskapet till Samuel Jarenil. Robin Gustavsson valdes in som ny ledamot och nya som suppleanter är Erika Olausson och …

...

”Lågt lönemärke gynnar högavlönade”

Industriavtalets märke har legat för lågt vilket lett till att privatanställda tjänstemän fått högre löneökningar lokalt. Det här har lett till att löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ökar. Det menar fackförbunden i 6F som kritiserar den lönebildningsmodell som gällt de senaste 20 åren där exportindustrin sätter märket.
Målareförbundet och de …

...

Filmer ska visa vägen till bra arbetsmiljö

Måleribranschens parter håller tillsammans med Prevent på att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för arbetsmiljöutbildningar. En del av materialet består av filmer som ska kunna användas i olika sammanhang.
I kollektivavtalet för måleri finns en överenskommelse om gemensamma utbildningsinsatser i Bättre arbetsmiljö (BAM). Det fanns ett behov av att uppdatera …

...

Förbundsledningen besöker avdelningarna

Förbundsledningen är ute på sin sedvanliga turné till avdelningarna runt om i landet. Målarnas facktidning hakade på när det var dags för styrelsemöte i avdelning 9 Gävle-Dala.
Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet, och de båda vice ordförandena Peter Sjöstrand och Jan-Olov Gustafsson mötte styrelsen för avdelning 9 på fackets kontor …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor