Läs äldre tidningar här


Välj en tidning som du vill läsa genom att klicka på en länk här nedanför. Alla nummer sedan 3-2014 finns att läsa.

Observera: Målarnas Facktidning arbetar med att byta plattform för pdf-tidningarna. Under en övergångsperiod kommer inte alla nummer att finnas tillgängliga här, men allt fler kommer att tillkomma allteftersom.

År 2018

Nummer 1-2018

Nummer 2-2018

Nummer 3-2018

Nummer 4-2018

År 2017

Nummer 1-2017

Nummer 2-2017

Nummer 3-2017

Nummer 4-2017

Nummer 5-2017

Nummer 6-2017

Nummer 7-2017

Nummer 8-2017

Nummer 9-2017

År 2016

Nummer 1-2016

Nummer 2-2016

Nummer 3-2016

Nummer 4-2016

Nummer 5-2016

Nummer 6-2016

Nummer 7-2016

Nummer 8-2016

Nummer 9-2016

 

År 2015

Nummer 1 - 2015

Nummer 2 - 2015

Nummer 3 - 2015

Nummer 4 - 2015

Nummer 5 - 2015

Nummer 6 - 2015

Nummer 7 -2015

Nummer 8 - 2015

Nummer 9 - 2015

 

År 2014

Nummer 3 - 2014

Nummer 4 - 2014

Nummer 5 - 2014

Nummer 6 - 2014

Nummer 7 - 2014

Nummer 8 - 2014

Nummer 9 - 2014

 

 

 
2015-05-13 13:38:15