[artikelintro]Elektrikerna har infört en kollektiv juristförsäkring. På förbundsmötet ska Målarnas fackförbund ta ställning till om även Målarna ska kunna få en advokat genom medlemskapet.[/artikelintro]

 

Till Målarnas förbundsmöte har inkommit en motion som föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda frågan om möjligheterna att införa en juristförsäkring och att denna helst ska levereras av Folksam.

– Förbundsstyrelsen har i sitt utlåtande över motionen ställt sig positiv till att utreda frågan och har i sitt förarbete redan varit i kontakt med Folksam och därifrån fått ett positivt svar vad gäller deras möjlighet att leverera en sådan produkt, säger Lennart Borgkvist, vice ordförande i Målarnas fackförbund.

 

– Vi får avvakta förbundsmötets beslut och därefter eventuellt starta ett mera detaljerat utredningsarbete, fortsätter Borgkvist.

I sitt utlåtande antyder dock förbundsstyrelsen att det måste bli tal om frivillighet från medlemmens sida och att det inte får bli kostnadsdrivande för förbundet.

 

Elektrikerförbundet har sen ett år haft en frivillig juristförsäkring, där omkring 5 000 av förbundets 20 000 medlemmar anslutit sig. Förslaget från förbundsstyrelsen om att utveckla försäkringen till att bli kollektiv, har skapat en debatt inom förbundet. Anslutningen har inte varit så stor men frågan är om det är ett tecken på att man inte vill ha den eller om man inte vill betala för den. Från november 2013 får Elektrikerna en kostnadsfri, kollektiv juristförsäkring.

 

HELENA FORSBERG

 

 

LÄS MER:

Rekordmånga motioner vid förbundsmötet

Hjälm ska bara vara nödlösning

Frågetecken kring hur firmabil får användas