[artikelintro]Utländska företag som ska skicka personal på uppdrag i Sverige i mer än fem dagar blir skyldiga att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Lagen som reglerar detta började gälla 1 juli. [/artikelintro]

– Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker arbetsmiljö. Det här gäller även för dem som kommer hit tillfälligt och arbetar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Skyldigheten att anmäla så kallade utstationerade arbetstagare gäller för arbetsgivare, både inom eller utanför EU, som skickat personal till Sverige för att utföra ett uppdrag under en tidsbegränsad period.

Arbetsmiljöverket har fått uppdraget att bygga och förvalta ett register där arbetsgivare anmäler utländsk arbetskraft på tidsbegränsade uppdrag. Arbetsmiljöverket kontrollerar att reglerna för anmälan följs. Myndigheten kommer att kräva straffavgifter för bristande eller utebliven anmälan. Idag saknas uppgifter om vilka utländska företag och arbetstagare som finns i Sverige och inom vilka branscher.

Per Eklund