[artikelintro]Ledamöterna vid årets förbundsmöte har rekordmånga motioner att ta ställning till, 26 stycken. Förbundsmötet hålls en gång om året och är Målareförbundets högsta beslutande organ.[/artikelintro]

 

Den 27–28 augusti är det dags för ledamöterna att diskutera det fackliga arbetet. Ledamöterna har valts ut från hela landet för att representera medlemmarna. De har i förväg fått en diger lunta papper att läsa och fundera kring. Motionerna kommer från olika avdelningar och förbundsstyrelsen har behandlat dem och gett förslag hur de ska bemötas. En del bifalls och andra avslås medan andra kan anses besvarade.

 

Förbundsmötet ska också staka ut riktlinjerna för förbundets arbete de närmsta åren. Ett nytt handlingsprogram ska tas fram och diskussionerna kommer att bedrivas i utskott med tio ledamöter i varje. Frågorna handlar mycket om att förstärka nyttan av att vara medlem i förbundet genom förstärkt demokrati, kollektivavtalen som verktyg och förbundets möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

 

HELENA FORSBERG

 

 

LÄS MER:

Hjälm ska bara vara nödlösning

Frågetecken kring hur firmabil får användas

Juristförsäkring även för Målarna?