• Avdelning 2 drev på i frågan om förkortad arbetstid och sade sig veta att andra fack inom 6F kommer att lyfta frågan till sina respektive förbund. Foto: Helena Forsberg

Förbundsstyrelsen menade att förkortad arbetstid inte är en prioriterad fråga. Avdelning 2 fick tvärtemot stöd från stora delar av landet och drev igenom sin motion att Svenska Målareförbundet genom 6F ska verka för en förkortning av den lagstadgade arbetstiden.

Förkortningen av arbetstiden var tidigare en viktig och central fråga för Arbetarrörelsen. Avdelning 2 skrev i sin motion till Förbundsmötet att förkortning av arbetstiden med bibehållen lön även i dag är en fråga som arbetarrörelsen mer aktivt måste föra fram. Förbundsstyrelsens förslag var att avslå motionen. Den menade att vi behöver arbeta mer och till en högre ålder för att klara de krav som medborgarna ställer på välfärdsstaten.

Förbundsstyrelsen påstod också i sitt utlåtande att frågan ligger långt ner på den politiska agendan. Övriga 6F-förbund och LO-kongressen har sagt att man inte längre driver frågan.
– Den här frågan är definitivt inte död. Som engagerad i det lokala 6F arbetet i Skåne vet jag att frågan kommer upp till andra förbund också, sade Joakim Nexbo, avdelning 2.
– Vi vet att det är svårt att nå framgång i löne- och avtalsrörelsen. Därför behöver vi lyfta frågan och få kortare arbetstid enligt lagen, sade Bengt Carlsson, avdelning 2, som tyckte att det är en utmärkt facklig fråga att driva i valrörelsen.
– 1971 fick vi 40 timmars arbetsvecka och nu är det dags att förändra. Vi skulle på så sätt lösa en del av arbetslösheten och öka livskvaliteten, sade Samuel Nilsson, avdelning 2.
– Om man i Stockholm och drömfabriken (LO) glömt bort frågan så blåser vi liv i den, sade Joakim Nexbo och fortsatte:
– Förbundsmötet är väl just för att fånga upp viktiga frågor lokalt. Det är väl därför vi kallas från hela landet?

Vid omröstningen var det ingen tvekan om att majoriteten av ledamötena ansåg frågan viktig och utfallet blev att Svenska Målareförbundet genom 6F verkar för en förkortning av den lagstadgade arbetstiden.
När förbundets ordförande Mikael Johansson avslutade mötet framförde han det som positivt att Förbundsstyrelsen haft motgångar i vissa frågor.
– Det visar att det finns anledning att kalla in till förbundsmöte, sade Mikael Johansson.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se
LÄS MER:
LO + S = sant