Försäkringskassan betalade ut livränta till Peter Åkerdahl.
15 år senare kommer myndigheten på att de gjort fel.
Och kräver tillbaks 2,1 miljoner.

Målaren Peter Åkerdahl fick 1998 eksem som konstaterades vara kontaktallergi. Han kunde inte längre arbeta i måleribranschen. Försäkringskassan beslutade om livränta, ett bidrag som fyller ut inkomsten man förlorar på grund av arbetsskada.

Peter Åkerdahl omskolade sig till personlig assisten och började jobba deltid. Han berättar för aftonbladet.se att han under året lämnat in förändrade inkomstuppgifter till Försäkringskassan som aldrig ifrågasatt hans bidrag.

Nu har myndigheten skickat ett brev till Peter Åkerdahl där de menar att han inte haft rätt till några pengar sedan januari 2002 och därmed fått drygt två miljoner kronor i felaktiga utbetalningar.

– Det är så jävla sjukt så det finns inte. De betalar mig i elva år, sen hör de av sig och vill ha tillbaka alltihop, säger Peter till aftonbladet.se.

I brevet står ”…det är Försäkringskassan som har orsakat den felaktiga utbetalningen, därför har skulden skrivits ned till 713 967 kronor.”
Peter Åkerdahl vill inte bli skuldsatt resten av sitt liv och enligt aftonbladet.se kommer han att överklaga.