Hösten är här och med den kommer inte bara gula löv, utan även nya regler. Regeringen har i sin vana trogen kommit fram till att lösningen på den rekordhöga arbetslösheten är nya skärpta regler för de som är arbetslösa. Tanken är att arbetsförmedlingen skall rapportera till a-kassan, när helst de gör bedömningen att den som söker arbete inte är tillräckligt aktiv.

 

Det är förvisso inga nyheter för den arbetslöse. Redan de tidigare reglerna var hårda vad gäller att söka och anta lämpligt arbete. Det nya i reglerna är de påföljder som a-kassan nu har att först utreda och sedan besluta om.

 

För att ytterligare skärpa tonen har regeringen beslutat att det är a-kassan och dess medlemmar som skall betala för den administration som blir följden av de nya reglerna, enbart för vår a-kassa beräknas detta till fyra heltidstjänster. Jag är bekymrad över att våra arbetslösa kollegor kan komma att utsättas för ogrundade påståenden om att inte vara aktiva nog i arbetsförmedlarens ögon. Detta i ljuset av att regeringen inte för någon aktiv arbetsmarknadspolitik, som arbetsförmedlingen kan styra mot, utan är istället övertygade om att arbetslöshet beror på individen, som skall piskas till åtgärder, som inte leder till annat än att privata jobbcoacher, och företag som tar emot praktikanter tjänar stora pengar på detta.

 

När det sedan gäller företagens betydelse för att lösa arbetslösheten känner regeringens givmildhet inga gränser. Det regnar bildligt talat manna från himlen, sänkta arbetsgivareavgifter för unga, sänkt restaurangmoms, sänkt bolagskatt med mera, en skatterabatt på cirka 50 miljarder kronor per år, vars effekter på sysselsättningen är högst tvivelaktiga. Vän av ordning frågar sig då om inte företagen i likhet med sjuka och arbetslösa behöver någon piska för att göra rätt? Näringsminister Lööf har svar på den frågan när hon säger sig vara stolt över alla skattesänkningar regeringen genomfört, samt att hon och regeringen lyckats förhindra mer regelkrångel för företagen genom att stoppa förslaget om månadsredovisning av inbetalda skatter. Ett förslag som har tagits fram i syfte att försvåra skattefusk. Ytterligare exempel på onödiga regler för företag enligt näringsministern är LAS, och skyldigheten att göra lönekartläggningar.

 

Min analys är glasklar, det är skillnad på folk och folk i alliansens Sverige. Där företag skall ha bidrag i form av skatterabatter, och frånvaro av regler som gör att företag som vill skattefuska och lönediskriminera kan göra detta utan störande inslag. Där anställda skall göras rättslösa i förhållande till sin arbetsgivare. Sjuka och arbetslösa då? Sällan har väl ordspråket stämt så väl, Att när det regnar manna från himlen, har den fattige ingen sked.

 

MIKAEL JOHANSSON
Förbundsordförande