Isabellestipendiet syftar till att uppmuntra fler tjejer att utbilda sig till hantverkare och  lyfta fram de som redan är yrkesverksamma.

Inredaren och programledaren Isabelle McAllister tillsammans med Rättviseförmedlingen ligger bakom stipendiet som nu i oktober ska delas ut för tredje gången. Förutom äran får vinnaren 20 000 kronor.

– Vi tror att fler kvinnliga förebilder kan leda till en mer jämlik bransch. Något som i sin tur höjer kompetensen och gynnar arbetsklimatet, säger Isabelle McAllister.
Under en veckas tid 16-23 september inbjuds allmänheten att nominera kandidater, via Rättviseförmedlingens Facebook-sida eller genom att mejla till isabellestipendiet@gmail.com. Skriv en utförlig motivering som förklarar varför just den du nominerar är en förebild inom sin yrkeskår. Diplom och stipendium delas ut på en presskonferens på Hem&villa mässan i Stockholm den 3:e oktober.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se