Sedan den 1 september gäller nya hårda regler för att få A-kassa. Den som inte uppfyller de krav arbetsförmedlingen ställer rapporteras till A-kassan och kan bli utan ersättning.

 

Det är riksdagen som beslutat om de nya reglerna. Den arbetssökande ska medverka till att upprätta en handlingsplan för sig, regelbundet lämna en aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen, hålla kontakten på det sätt som bestämts och söka arbeten aktivt. Om den arbetssökande inte gör detta underrättar arbetsförmedlingen A-kassan som stegvis trappar upp sanktionerna från skriftlig varning till längre och längre perioder utan ersättning.


Regeringen har i sin budget
tagit bort arbetslöshetsavgiften. Det innebär att från årsskiftet blir a-kasseavgiften billigare för byggnadsarbetare och målare. Avgiften för medlemskap i Byggnads a-kassa sänks med 110 kronor från 1 januari.
– Det är bra att regeringen nu inser att införandet av arbetslöshetsavgiften var ett misstag. För Byggnads del innebar införandet bland annat att 12 000 medlemmar lämnade a-kassan och därmed stod utan försäkring vid eventuell arbetslöshet. Förhoppningsvis kommer flera av dessa att återkomma till a-kassan, säger Roal Nilssen, kassaföreståndare på Byggnads a-kassa.

 

Helena Forsberg