Vi följde med avdelning 3 på arbetsplatsbesök i Göteborg.

Målareförbundet tappar medlemmar totalt, men avdelning 1 och 2 har faktiskt ökat. Ökar gör också andelen kvinnor i förbundet som nu är 8 procent.

Förbundet jobbar på olika sätt för att få fler förtroendevalda som medbestämmandeombud och skyddsombud.

Den fackliga organisationen ute på arbetsplatserna ska utvecklas och den lokala demokratin ska förstärkas.

Läs mer i länkarna här nedan: