• Jan-Ove Berg och Magnus och Magnus Söderström på arbetsplatsbesök för att informera om fördelarna med att vara fackansluten. Foto: Tomas Nyberg

Målareförbundet arbetar för att rekrytera fler medlemmar men också för att få fler förtroendevalda. Mål och visioner finns i Målplanen 2014.
Under en vecka i september intensifierades detta arbete under Medlemsfokus i hela landet.

Vi följde med avdelning 3 på arbetsplatsbesök i Göteborg.
Målareförbundet tappar medlemmar totalt, men avdelning 1 och 2 har faktiskt ökat. Ökar gör också andelen kvinnor i förbundet som nu är 8 procent. Förbundet jobbar på olika sätt för att få fler förtroendevalda som medbestämmandeombud och skyddsombud. Den fackliga organisationen ute på arbetsplatserna ska utvecklas och den lokala demokratin ska förstärkas.

LÄS MER:
”Är vi för få förlorar vi förhandlingsrätten”
”Det roligaste är att träffa medlemmarna”