En del icke medlemmar de möter kanske varit med tidigare och inte fått den hjälp de förväntat sig. De kanske blivit illa bemötta eller att personkemin inte stämt.

– Det finns olika orsaker och en del gör naturligtvis att personerna är avigt inställda till facket, säger Jan-Ove Berg.

Målplanen för 2014 säger att Målareförbundet ska öka sitt medlemsantal. Stort ansvar för det ligger på avdelningar och sektioner.

Jan-Ove Berg tycker det saknas en strategi för hur arbetet ska gå till och att de är dåliga på att följa upp. Inom LO är det endast tre förbund (Kommunal, Handels och Transport) som ökade sitt medlemsantal under 2012.

Det finns olika orsaker och en del gör naturligtvis att personerna är avigt inställda till facket.

Jan-Ove Berg

– Vår yrkeskår är rörlig så det är svårt att boka upp möten. Och det är inte alltid många på samma ställe. Ibland hinner man träffa två målare på en hel dag, säger Jan-Ove Berg och berättar att målarna finns på 325 000 arbetsplatser under ett år.

Han har sitt arbete som målare på Allerby måleri där han är både skyddsombud och medbestämmande ombud. Han sitter i styrelsen för både avdelning och sektion.

Han är gesällprovsgranskare. Dessutom har han politiska uppdrag i Mölndal. Som försäkringsinformatör är han glad att kunna hjälp någon att få pengar i ersättning som den inte räknat med.

– Det som är roligast med det fackliga är att vara ute och träffa medlemmarna, säger Jan-Ove Berg.