• Medlemmar i LO-förbunden kan komma att erbjudas rabatt på sina bolån. Förhandlingar pågår med banker. Foto: Tomas Nyberg


Medlemmar i fackförbund inom LO kan komma att erbjudas rabatt på sina bolån.
LO Mervärde förhandlar med bankerna och vill nu veta intresset. Ju fler dessto billigare.

LO Mervärde har tagit hjälp av Samlas AB som är ett företag som upphandlar kooperativa bolån för medlemsorganisationer. Förhandlingarna under våren har gått bra och de fortsätter nu under hösten.
– Vi har träffat alla svenska bolånegivare och har även varit i kontakt med utländska banker. Intresset från bankerna har överlag varit mycket positivt, berättar Claes Lundin på Samlas.
Målsättningen är att teckna avtal med de banker som ger de mest attraktiva erbjudandena. För att förbättra möjligheten kommer LO Mervärde samla in intresseanmälningar från medlemmar.
– Desto större intresse vi kan visa att det finns av tjänsten, desto bättre rabattnivåer kan förhandlas fram, säger Claes-Göran Enman, LO Mervärdes ordförande och uppmanar nu Målareförbundets medlemmar att höra av sig.
Målet är att samla in 100 000 intresseanmälningar innan årets slut.

HELENA FORSBERG
helena.forsberg@daladem.se