Byggnads- och Målarnas-a-kassa granskas av a-kassornas tillsynsmyndighet IAF.
Anledningen är beslutet att inte skicka varningsbrev till de som misslyckats att lämna in aktivitetsrapporter i tid.

Som Målarnas facktidning berättat tidigare har det varit stora problem sedan de nya reglerna infördes 1 september. Arbetslösa ska till Arbetsförmedlingen skicka in rapporter varje månad över sökta jobb. De som inte gör detta rapporteras av förmedlingen till sin a-kassa som ska utfärda olika sanktioner.
På grund av tekniska problem på Arbetsförmedlingens portal samt bristfällig information har ett stort antal rapporter uteblivit. Arbetslöshetskassorna för Byggnads, Fastighets, Seko och Elektrikerna beslutade att inte skicka ut varningsbrev för september månad till sina medlemmar. Detta har lett till att IAF krävt en redogörelse för hur kassorna tillämpar lagen om arbetslöshetsförsäkring.
– Vi kan inte fatta beslut om sanktioner mot medlemmarna när osäkerheten är så stor, om anledningen till för sent inlämnad rapport beror på medlemmen själv, bristfällig information, språkproblem eller tekniska bekymmer, säger Roal Nilssen, föreståndare på Byggnads-, och Målarnas a-kassa.
I sitt svar till IAF skriver a-kassan bland annat så här:
”A-kassan har således inte fattat något generellt beslut att inte tillämpa 43 § andra punkten ALF. A-kassan ifrågasätter inte heller det nya regelverket, utan anser sig tillämpa det på ett korrekt sätt.”

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se