Målareförbundet förändrar sitt studiesystem och satsar på tvärfackliga utbildningar.
Det innebär fler kurser lokalt runt om i landet.

De tvärfackliga kurserna finns redan och förbundets målsättning är att använda mer av det utbudet istället för att arbeta dubbelt. För de tvärfackliga utbildningarna har LO-distrikten en samordnande roll. I distrikten finns studiekommittéer som beslutar vilka utbildningar som ska genomföras och sedan är det ABF eller någon arbetarrörelsefolkhögskola som får i uppdrag att genomföra utbildningarna. Målareförbundets avdelningar deltar i de lokala studieträffarna och planerar utbildningstillfällen.
– Fördelen med tvärfackliga kurser är att medlemmarna får en bredare syn på det fackliga arbetet som sträcker sig genom alla yrken, säger Niklas Holmqvist, förbundets studiesekreterare.
– Avdelningarna har precis som tidigare ett ansvar att se till att avdelningarnas deltagare får kunskaper om hur Målareförbundet fungerar, hur kollektivavtalet ser ut och så vidare. De grundläggande tvärfackliga medlemsutbildningarna lämnar en plattform för avdelningarna att bygga vidare på, säger Niklas Holmqvist.
Målareförbundet fortsätter genomföra vissa utbildningar centralt i egen regi. De är för tillfället förberedande styrelsekurs, styrelsekurs samt avtal- och prislistekurs, vilket är en utbildning för målare som arbetar på ackord.
– Förbundet kommer att komplettera med utbildningar som det finns behov av, säger Niklas Holmkvist.
De fackliga utbildningarna kan delas in i två grupper. Dels Medlemsutbildningar som ger en grundläggande föreningskunskap och svar på varför facket finns och hur samhället fungerar. Dels funktionsutbildningar för medbestämmandeombud, skyddsombud, försäkringsinformatörer och styrelsefolk.
Målareförbundet behöver rekrytera fler deltagare och här har avdelningarna precis som tidigare en viktig uppgift menar Niklas Holmqvist.
– Jag tror det kan bli lättare att rekrytera när utbildningarna finns närmare.
Niklas Holmqvist tycker att avdelning 5:s arbete bekräftar hans tes:
– Det går att rekrytera till facklig utbildning, men det kräver att man träffar medlemmar och har dialog.

HELENA FORSBERG