Fortfarande har många arbetssökande problem att lämna de aktivitetsrapporter som Arbetsförmedlingen kräver.
De som inte lämnat in någon rapport alls innan 15 februari riskerar att förlora sin ersättning helt.

De nya reglerna började gälla 1 september. Om de sökande inte uppfyller kraven som Arbetsförmedlingen ställer, rapporterar myndigheten personerna till A-kassan. A-kassan ska enligt reglerna utfärda sanktioner i olika steg. När reglerna infördes fanns stora problem bland annat på Arbetsförmedlingens webb där enskilda skulle lämna sina rapporter. Det fick till följd att många aktivitetsrapporter saknades.
Nu rapporterar A-kassorna att många medlemmar som inte lämnade sin rapport i oktober inte heller gjorde det i november. Rapporten för januari ska lämnas senast 15 februari. De som då inte lämnat någon rapport alls riskerar att helt förlora rätten till arbetslöshetsersättning. Det handlar om uppåt 20 000 personer.
Enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation uppger medlemmarna skäl som tekniska problem hos Arbetsförmedlingen, bristande information, funktionshinder och språkproblem.
– Det handlar troligen till stor del om de allra svagaste grupperna bland de arbetslösa som riskerar att förlora ersättningen, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation.
Målareförbundets ordförande Mikael Johansson tycker att frågan är allvarlig utifrån det som Arbetslöshetskassornas Samorganisation pekar på.

Arbetslöshetskassorna för Målarna, Byggnads, Fastighets, Seko och Elektrikerna beslutade att inte utfärda sanktioner för de som inte lämnade aktivitetsrapporter i oktober, med anledning av att medlemmarna inte kunde rå över att systemet inte fungerade. Det ledde till att a-kassornas tillsynsmyndighet, IAF, granskade a-kassorna.
– IAF:s granskning av vår kassa gick vår väg. Frågan är emellertid allvarlig, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson och menar att reglerna ökar kassans arbetsbörda dramatiskt, något som medlemmarna får betala.
Medlemsavgiften bestäms av kassan och avser att täcka kassans administration såsom löner, IT och lokaler. Den ökade administrationen beräknas kräva fyra heltidstjänster.
Byggnads- och Målarnas A-kassa har nu beslutat att medlemsavgiften från 1 januari blir 130 kronor, en höjning med 5 kronor. För medlemmen är det totalt en sänkning eftersom arbetslöshetsavgiften försvinner enligt regeringens beslut.

 

HELENA FORSBERG
helena.forsberg@daladem.se