Hälften kvar och hela framtiden. Så heter Katalys idé om hur ett framtida skattesystem ska fungera.

Vilka möjligheter skulle ett annat än den nuvarande regeringens synsätt skapa? Vad kan vi göra tillsammans om skatterna höjs och vi återgår till en skattekvot omkring 50 procent av BNP?
De frågorna försöker Katalys besvara. I sitt förslag vill de höja skatteuttaget med sju procentenheter av BNP från nuvarande 44 procent till 51 procent. För det vill man göra det möjligt att häva massarbetslöshet och återuppbygga den generella välfärden, samt klara av miljökrisen.
Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som drivs av fackföreningarna i 6F.

PER EKLUND