Nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill ta emot lärlingar igen.
Under hösten 2013 har nästan 6 000 elever deltagit i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildning innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram.
Skolverket betalar ut 40 000 kronor i bidrag till skolan per elev. Av dessa ska skolan betala minst 30 000 kronor till arbetsgivaren.
86 procent av arbetsgivarna är positiva till att ta emot lärlingar igen i framtiden. Bara två procent svarar att de inte vill ta emot lärlingar igen.
Samtidigt uppger omkring var tionde arbetsgivare att de varken informerats eller fått bidraget trots att skolan uppger att det betalats ut. Skolverket kommer nu att göra ytterligare kontroller för att utreda vad som ligger bakom uppgifterna.
– Vi ser allvarligt på om bidraget hanterats felaktigt av skolorna. Om det visar sig att de gjort fel så kommer vi att kräva tillbaka pengarna, säger Joakim Feldt på Skolverket.

Per Eklund