• Galaxen Bygg skriver tillsammans med individen en handlingsplan berättar Kjell-Åke Fransson. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Galaxen Bygg kan vara en väg tillbaka för de som jobbar inom byggsektorn och drabbas av en funktionsnedsättning. Aktiebolaget ägs av arbetsgivarorganisationer och företag inom byggbranschen.
– Vägen tillbaka börjar i den regionala anpassningsgruppen som är en samlad kraft kring rehabilitering, regelverk och anpassning, säger Kjell-Åke Fransson på Region Nords kontor i Borlänge.

I anpassningsgruppen sitter representanter för arbetsförmedling, försäkringskassa, fackförbund och arbetsgivarorganisationerna. Alla parter kan till gruppen remittera personer med bakgrund i byggsektorn, alltså även elektriker, och som har en funktionsnedsättning.
– Det måste finnas ett medicinskt utlåtande och individen måste ge sitt samtycke för att vi ska kunna delge varandra information och läsa den medicinska utredningen, säger Kjell-Åke Fransson.

Om anpassningsgruppen bedömer att personen kan vara hjälpt av arbetsplatsförlagd rehabilitering så skickas ärendet vidare till Galaxen Bygg. Bedömer gruppen att personen behöver omskolas via studier så tar andra instanser vid.
– Det vi har är lönebidraget som ska kompensera företag som anställer en Galaxare med funktionsnedsättning i ett anpassat arbete, säger Kjell-Åke Fransson.
Galaxen Bygg skriver tillsammans med individen en handlingsplan. Ett mål är att komma från lönebidraget till en vanlig anställning, men det handlar också om att orka fram till pension.
– Kunskapsöverföringen är oerhört viktig. Det är betydelsefullt att ha de här kompetenta personerna kvar i branschen, säger Kjell-Åke Fransson.

Byggsektorns parter har ett specialavtal som ett tillägg i kollektivavtalet för att underlätta platsrekryteringen. Exempelvis utgör Galaxaren en egen turordningsenhet.
Rehabiliteringsjobben kan till exempel innebära att en målare inte målar tak, en byggare kan köra ut grejer och behöver inte göra de tyngsta jobben. Det kan handla om administration på elfirman eller målerifirman. Det kan vara ett butiksjobb inom branschen.
Handläggarna på Galaxen Bygg har till uppgift att skriva handlingsplaner, hitta arbetsplatser, följa upp handlingsplanerna genom telefonsamtal och besök.
– Alla i anpassningsgruppen tar ett gemensamt ansvar och håller ögon och öron öppna efter platser på olika företag, säger Kjell-Åke Fransson.

Galaxen Bygg samarbetar med Previa och arbetsterapeuter från arbetsförmedlingen kan åka ut på arbetsplatser om det finns behov av hjälpmedel.
Galaxen Bygg jobbar också förebyggande genom att informera på gymnasieskolornas bygg- och anläggningsprogram. Målet är att påverka elevernas attityder till hälsa och säkerhet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

 

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg finns i hela landet.
Startades 1986 och är ett icke vinstdrivande aktiebolag.
Ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Målaremästarnas Riksförening, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.
I anpassningsgruppen är även fackförbunden representerade.
Lokalkontoren är fördelade i fyra regioner.
Cirka 1 500 personer remitteras årligen varav cirka 600 får ett anpassat arbete.
Galaxenanställningen är en visstidsanställning på 1 år med möjlighet till förlängning 3 gånger

www.galaxenbygg.se
www.anpassningsgruppen.se