Europaparlamentet har beslutat om nya direktiv för offentlig upphandling.På fackligt håll menar man att reglerna ger bättre möjligheter att ställa krav på sociala och miljömässig hänsyn vid upphandling.Nu måste reglerna också in i det svenska regelverket.
Frågan om offentlig upphandling har under lång tid varit ett slagfält mellan nyliberaler som vill avreglera och fackliga krafter som vill få in sociala och miljömässiga kriterier i regelverket.
Europaparlamentets nya beslut är positivt för att kunna kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling, menar man nu från fackligt håll.
– Det är ett mycket viktigt beslut och en framgång för facken. Nu har vi möjlighet att skapa en konkurrensneutral upphandling med svenska kollektivavtal för att etablera ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger ordförandena för facken inom 6F.
Bedömare menar nu att med de nya reglerna är det möjligt att ställa krav arbetsrättsliga lagar, kollektivavtal, sysselsättningsfrämjande åtgärder och också ställa miljökrav. För att beslutet i europaparlamentet ska gälla i Sverige måste reglerna nu in det svenska regelverket.
– Nu är det upp till regeringen att gå från ord till handling och i den svenska implementeringen ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Dessutom måste regeringen värna vår gemensamma miljö genom rätten att ställa hållbara och miljömässiga krav, säger LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund.
Per Eklund
6F – sammanslutning av fem LO-fack, Byggnads, Seko, Elektrikerna, Målarna och Fastighetsanställda.