Nyheter
En nyanländ invandrare som deltar i etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete ska förlora sin etableringsersättning och rätt till fortsatta insatser. Det föreslås i en lagrådsremiss som regeringen nyligen fattat beslut om.
– Arbetslinjen ska vara tydlig i integrationspolitiken, den som blir erbjuden ett arbete ska vara beredd att ta det, säger integrationsminister Erik Ullenhag.