För att barn ska läsa krävs att vuxna läser. Nu kraftsamlar ABF, LO och Socialdemokraterna för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. Arbetet samlas under ”Läs för mig”.

ABF och LO har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete genom Läs för mig pappa, vägbibliotek, tvättstugebibliotek, arbetsplatsbibliotek. Organisationerna anser att samhället måste ta ett större ansvar för att stärka barns läsande.
En god läsförmåga är grunden för all inlärning och påverkar resultatet i andra ämnen som matematik, naturkunskap och språk.
– Vi vill inte bara arbeta politiskt för att stärka barns läsförmåga, vi vill också samla våra egna organisationer för att göra en konkret insats. Därför lanserar vi en lässatsning för barn som kommer att drivas gemensamt av arbetarrörelsens organisationer, säger Stefan Löfven partiledare Socialdemokraterna.
Projektet Läs för mig har barns språkutveckling i fokus men vuxna som målgrupp för insatsen. ABF och LO kommer att ta fram studiematerial om vuxnas betydelse för barns språkutveckling med tips och metoder hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning.