NYHETER
Internationella bygg- och träfacken (BWI) uppmanar sina medlemsorganisationer att ge Internationella olympiska kommittén (IOK) förslag på hur de kan förbättra arbetarnas villkor i kommande OS.

IOK har för närvarande interna diskussioner om framtiden. Thomas Bach, nyvald ordförande, har bjudit in allmänheten att lämna synpunkter om den olympiska agendan 2020. BWI menar att de och medlemsorganisationerna nu har möjligheten att lämna förslag till IOK hur de kan garantera anständiga arbetsvillkor, säkra arbetsförhållanden och arbetstagarnas rättigheter i hela leveranskedjan.
Fram till 15 april kan förslagen skickas till olympicagenda2020@olympic.org med kopia till info@bwint.org.

BWI:s förslag till åtgärder:
• IOK bör anta principerna i ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag att gälla i alla delar av den olympiska verksamheten. Dessa principer bör också utgöra grundkriterier för de länder som vill vara värdar för de olympiskaspelen.
• Anta en obligatorisk policy som respekterar arbetstagarrättigheter, anständigt arbete (Decent Work), och bindande föreskrifter för säkerhet och hälsa för alla kontrakt i hela leverantörskedjan i samband med de olympiskaspelen.
• Implementera permanenta strukturer och policys som garanterar anständigt arbete (Decent Work) för alla arbetstagare och att detta bör tas upp i IOK:s regelverk.
• Genomföra oberoende arbetsplatsinspektioner med fackföreningar på alla anläggningar som berörs av OS.

HELENA FORSBERG