Nyheter
Byggnads varslar om strejk. Inte heller efter mötet på onsdagen blev det någon öppning i förhandlingarna om huvudentreprenörskap i byggnadsbranschen.

Byggnads varsel berör cirka 1400 medlemmar och cirka 40 arbetsplatser. Varslet är upplagt i tre etapper som träder i kraft 1 april, 8 april och 15 april.
När fackförbundet Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier, BI, för ett år sedan slöt ett treårigt kollektivavtal, så kom man överens om en arbetsgrupp för att lösa frågan om huvudentreprenörernas ansvar för anställdas arbetsvillkor hos underentreprenörer.
Under ett år har parterna förhandlat utan att komma överens. I slutet av februari utnyttjade Byggnads klausulen i avtalet att de kunde säga upp avtalet om man inte löst frågan om huvudentreprenörskapets ansvar.
Vid flera tillfällen har nu parterna mötts för att hitta en lösning. Men det ser inte ut som man hittar någon lösning.
Båda parter lägger ansvaret på motparten och nu har Byggnads varslat om strejk. Byggnads vill ha en kollektiv avtalslösning i väntan på en lagförändring.
– Nu börjar tålamodet ta slut. Vi har suttit i över ett år med vår motpart för att vi har trott på en gemensam lösning. Det enda vi har fått är ett nej, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.
– Sveriges Byggindustriers agerande har tvingat fram ett varsel. Nu vilar ett stort ansvar på BI för att vi ska komma till en förhandlingslösning innan en byggstrejk bryter ut, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Arbetsgivarna hänvisar till att man vill se en lagförändring och inte en kollektivavtalslösning, för att ansvaret ska gälla alla, även de utan kollektivavtal.
– Efter ett års förhandlingar vet Byggnads redan att vi inte kan gå med på deras ursprungliga förslag som de återigen har lagt fram. Dels kräver förslaget att vi skrotar den svenska modellen och dels skapar den osund konkurrens. Att införa huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal löser inte problemet med oegentligheter i entreprenadkedjor, det gör däremot lagar och regler för hela branschen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.
Förhoppningen är nu att medlare från Medlingsinstitutet ska kunna föra parterna närmare varandra vid förhandlingsbordet.

Flera andra fackförbund ställer sig bakom Byggnads, liksom flera andra arbetsgivarorganisationer ställer sig bakom BI, vilket innebär att en konflikt kunna sprida sig med sympatiåtgärder.  6F står bakom Byggnads krav på huvudentreprenörsansvar.
– Ett huvudentreprenörsansvar är helt nödvändigt om vi ska få en säker arbetsmiljö utan dödsfall och arbetsplatser där människor inte utnyttjas. Det är dags att stärka och utveckla våra svenska kollektivavtal, säger 6F:s förbundsordföranden och avtalssekreterare i ett gemensamt uttalande.

HELENA FORSBERG