En arbetsgivare installerade GPS för övervakning i bilarna. Byggnads som ansåg det integritetskränkande stämde företaget i Arbetsdomstolen. Nu har parterna kommit överrens.

Företaget och Byggnads har kommit överrens i en förlikning som innebär att arbetsgivaren måste först och främst begära förhandling med facket enligt paragraf 11-14 i medbestämmandelagen (MBL). I förhandlingen måste arbetsgivaren ange syftet med användningen av gps-övervakning. Arbetsgivaren måste också ange vilka befattningar som får tillgång till uppgifterna, samt upprätta rutiner för att säkerställa, att ingen obehörig tar del av uppgifterna. Det måste också framgå hur länge uppgifterna ska sparas.
Målareförbundet märker ett ökat intresse och önskemål från måleriföretagen att använda sig av GPS övervakning av ”företagsbilar”.

– Det finns olika typer av skäl att arbetsgivarna vill ha denna typ av övervakning, jag har lättare att förstå detta när det handlar om värdetransporter, taxi med flera. För målare är situationen lite annorlunda, säger Peter Sjöstrand, Målareförbundets förhandlingschef.
– Det är viktigt för oss att det vid ett eventuellt införande av GPS går rätt till och finns ett klart syfte som känns berättigat, det är inte ok att sätta in det i bilarna hur som helst, säger Peter Sjöstrand.
Inom Målareförbundets avtalsområde är tågordningen att företagen skall förhandla med avdelningen först, i den förhandlingen har arbetsgivaren att svara upp mot syfte, vem som har tillgång till uppgifterna, rutiner och hur länge uppgifterna sparas. Det vill säga ganska lika det som Byggnads i förlikningen har kommit överens om.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se