Lastutrymmet på en hantverkarbil, med verktyg och utrustning.

Lista: Vilka är de säkraste hant­verkar­bilarna?

Lista

Hantverkarbilar står för cirka 13-14 procent av personbilsmarknaden, men körs 20 procent mer än genomsnittet. Trots all tid som yrkesmänniskor tillbringar i sina bilar saknar bilarna ofta den säkerhetsutrustning som förväntas finna i moderna fordon.

Exempelvis har 98 procent av privata nybilar antisladdsystem medan det finns i bara 45 procent av hantverkarbilarna. Bältespåminnare finns i 97 procent av privatbilarna men bara i 26 procent av hantverkarbilarna.

Att hantverkarbilarna som Målareförbundets medlemmar åker omkring med, är sämre utrustade säkerhetsmässigt än andra bilar är något som förbundet ser allvarligt på.

Vi ser att den utveckling som varit sedan 80-talet gjort att risken för dödsfall och invaliditet har halverats.

Anders Ydenius, Folksam

– Målareförbundets strategi är att genom utbildning av skyddsombud och medbestämmandeombud öka kunskapen om säkerheten i hantverkarbilarna. Samt att genom rollen som arbetsplatsombud vara med och påverka företaget i samband med inköp, om vilken bilmodell och vilken utrustning som skall finnas, säger ombudsman Conny Andersson.

– Företaget har inte alltid fokus på säkerhetsfrågorna vid val av bil, utan pris och lastutrymme kommer i första hand. Även här vittnar okunskapen om säkerhetsaspekten.

Euro-NCAP, som testar nybilar, har inte testat många hantverkarbilar. Folksam gör analyser av verkliga olyckor som de presenterar i rapporten ”Hur säker är bilen?” I den första 1983 och den senaste för 2013 finns 240 modeller samlade.

– Vi ser att den utveckling som varit sedan 80-talet gjort att risken för dödsfall och invaliditet har halverats, säger Anders Ydenius.

Anders Ydenius råd:

Välj en bil med:

  • Bra krockssäkerhet Folksam/Euro NCAP
  • Antisladd (ESP/ESC)
  • Sidogardin
  • Testad för whiplash
  • Gärna med autobroms

Dubbat eller inte dubbat?

  • Norr om Dalarna bör dubb användas
  • I Mellansverige och södra Sverige är nordiska dubbfria däck att föredra på bilar med antisladd.
  • Lokala avvikelser kan naturligtvis förekomma.

På Folksams webb finns mer vägledning inför bilköp.

Inköp av bil är en arbetsmiljöfråga och kan också innebära en organisationsförändring. Arbetsgivaren ska kalla till Mbl-förhandling.

När det kommer till val av vinterdäck brukar tester visa att kör du mycket på is välj dubb, kör du mycket på asfalt välj dubbfritt.

– Men vad är mycket is? Det lämnas till individen att avgöra och det är inte så enkelt, säger Anders Ydenius.

Han har gjort en geografisk indelning där han viktat bromssträckorna och däcktyperna med de olika vägförhållandena. I norr ökar bromssträckorna på grund av väglaget, då ökar också skillnaden mellan dubb och dubbfritt.

Anders Ydenius rekommendation är att norr om Dalarna bör dubb användas, i Mellansverige och södra Sverige är nordiska dubbfria däck att föredra på bilar med antisladd.

Lokala avvikelser kan naturligtvis förekomma.