Nyheter
Förändringar är på gång inom organisationerna för arbetsgivarsidan. Målaremästarna och Måleriföretagarna arbetar för ett samgående. Målaremästarnas kongress har gett styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet för en fusion och nu väntar organisationen på ett liknande besked från Måleriföretagarnas medlemmar. Målaremästarnas kongress beslutade också att ansöka om medlemskap i Svenskt näringsliv. VD Björn Hellman skriver i sin ledare i tidningen Målerikuriren att genom Svenskt Näringsliv finns expertis i många frågor. Han skriver också: ”vi får tillgång till en konfliktkassa som gör att vi blir extremt uthålliga i kommande avtalsrörelser.” Föreningens samverkan inom byggsektorn också att öka.

HELENA FORSBERG