• Jan-Åke Öberg poängterar vikten av säkerheten i bilarna. En del av det han ville med motionen Säker last har uppfyllts och andra delar återstår. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Johan Ryttare är skyddsombud på Miljönären i Falun. Han gör skyddsrond även i bilarna. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • På Prevents hemsida finns en checklista för skyddsrond i hantverkarbilar. Foto: Tomas Nyberg

Även bilen är en arbetsplats där skyddsrond ska göras enligt Arbetsmiljöverket. Men allt för få skyddsombud gör säkerhetskontroll i bilarna och många målare saknar utbildning för att säkra lasten rätt.

En allvarlig olycka där en kraftig brand utbröt inträffade på E4 i Stockholm 2009. Inblandad i olyckan, men inte orsak till den, var en servicebil från Sandå. Jan-Åke Öberg, Stockholm, berättar att han hörde om olyckan som orsakade trafikstockning. Han tog en annan väg och fick senare höra att den drabbat hans kollegor.
– Chauffören tog sig ur bilen och kunde hjälpa den kvinnliga målaren ut. Hon fick brännskador och båda chockades, säger Jan-Åke Öberg.
Men olyckan hade kunnat sluta än värre. Bakom den tunna skiljeväggen av plåt fanns en 150 kilo tung sandspackelspruta.
– Föraren som tidigare arbetat som lastbilschaufför hade kunskap och hade tack och lov säkrat lasten på rätt sätt.
Den här olyckan fick Jan-Åke Öberg att fundera kring hur det ser ut på företagen, vilken kunskap har målarna och deras chefer. Han och Åke Wanström skrev en motion, Säkra tranporter, till förbundsmötet 2010. I motionen som antogs av förbundsmötet står att förbundet ska utbilda regionala skyddsombud och skyddsombud i transportsäkerhet, att tranportsäkerhetsfrågor införs i checklistorna för skyddsombuden och att förbundet tar fram en lättläst med informativ broschyr om hur man transporterar på ett säkert sätt.

Vid den senaste utbildningen för regionala skyddsombud var det meningen att TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, skulle hålla i ett utbildningspass om säker transportering, det blev inställt på grund av sjukdom.
Förbundets ombudsman Jan Staaf berättar att Prevent har en checklista för skyddsrond och enligt Arbetsmiljöverket är bilen, även en privat bil som används i tjänsten en arbetsplats där skyddsrond ska göras.
– När vi gör skyddsrond på firman går vi igenom även bilarna, säger Johan Ryttare som är skyddsombud på Miljönären i Falun och berättar att han då använder Prevents checklista.
Ombudsman Conny Andersson är medveten om att många målare känner sig mer eller mindre tvingade att köra färg och material åt arbetsgivaren i sin privata bil men poängterar att arbetstagaren inte har någon skyldighet att använda sin privata bil i tjänsten.
– Om arbetstagaren ändå väljer att använda sin bil finns ingen skyldighet att transportera material åt arbetsgivaren. Verktygen ska arbetstagaren däremot frakta med sig, säger Conny Andersson.

Den som använder sin egen bil i tjänsten tar risker på flera sätt. Vid en olycka spills färg ut, risken för kroppsskador ökar, då det i de flesta fall saknas lastförskjutningsgaller och liknande i den privata bilen, du som sätter dig i din privata bil med arbetskläderna på drar hem damm och eventuella vägglöss till ditt hem och din familj.
– Försäkringsbolagen har ingen skyldighet att ersätta invändig rengöring av bilen om olyckan är framme och färg spiller ut inne i bilen. För att försäkringen skall gälla skall bilen försäkras som tjänstebil, säger Conny Andersson.

Läs även: Låg säkerhet i hantverksbilar

Helena Forsberg