Som målare får man möjligheten att få insyn i hela samhällsbygget. Man är i de finaste hemmen, man är i de hem som har en tuff social situation. Man är på offentliga inrättningar och hänger väv, på välmående industrier och målar webetonex. Hela tiden nya intryck, med framförallt så förstår man hur samhällsbygget hänger ihop.

Den stolthet vi känner när vi lämnar ett bra jobb vill vi att fler ska känna. Tillfredsställelsen när man får sin första lön, när man klarar sin egen försörjning är känsla de allra flesta av oss kan identifiera sig med. Därför när vi Socialdemokrater pratar om att vi måste skapa fler arbeten gör vi det för vi vet att det är förknippat med en frihetskänsla. Valen vi står inför i år handlar just om hur och vad som skapar arbetstillfällen. De arbetslösas största problem är att det saknas arbetstillfällen, den analysen gör inte alliansen som hävdar att de arbetslösa saknar arbete för att de saknar motivation att ta just ett arbete. Tesen kring att om vi bara sätter arbetslösa, sjuka i ett ekonomiskt taskigt läge så kommer jobben. Problemet är att det inte fungerar. Som målare vet man att när våra jobbarkompisar som blir uppsagda till vintern så skapas inte fler jobb bara för att regeringen har fattat beslut om att sänka ersättningen i a-kassan.  Med 400 000 arbetslösa i Sverige, 26 000 000 i Europa så är verkligheten alliansens största fiende.

I Sverige går vi miste om runt 80 000 arbeten om året för att företagen som vill anställa inte hittar rätt utbildad arbetskraft. Människor går arbetslösa i onödan för att regeringen tror mer på skattesänkningar än arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa.  På samma sätt har allianspolitikens företrädare i Europa försökt lösa arbetslösheten i Europa. Med åtstramningar, privatiseringar och skattesänkningar så skulle jobben komma. Problemet återigen är att det inte fungerar, det skapar bara större sociala klyftor och massarbetslöshet.
Det som skapar jobb är satsningar i utbildning, bostadsbyggande, infrastruktur, fungerande välfärdsinrättningar som äldreomsorg, fungerande barnomsorg. Framtidsinriktade investeringar så vi i praktiken säkerställer att folk verkligen kan gå till ett arbete.

Vi nöjer oss inte bara med fler jobb, det ska vara schysta villkor för alla som arbetar också. Det ligger i vårt DNA att kräva lön enligt kollektivavtal, att ta fajten för en bra arbetsmiljö, att ha ett trygghetssystem som omfattar alla på arbetsmarknaden. Det för att vi som arbetar ska ha det bra, men lika mycket för att de företag som tecknar kollektivavtal gör det med en försäkran om att konkurrent firman har samma villkor, med fokus på kvalitet och ansvarstagande istället för sänkta löner och dumpade villkor. Vi kommer aldrig att acceptera att våra kollegor från andra länder ska ha sämre förutsättningar och trygghet än vad vi har. De arbetsgivare och beställare som säger att arbetare från andra länder ska ha sämre villkor än de som bor i Sverige gör ett angrepp på hela vårt DNA. Vårt löfte är att vi varje dag ska ta fajten för allas rätt till schysta villkor på svensk och europeisk arbetsmarknad.
Utvecklingen av EU har inte varit vad vi önskade. Men valet handlar inte om ja eller nej till EU. Det handlar om vilken politik är bäst för Sverige och Europa. Ett EU-parlament som sätter en politik för fler jobb med schysta villkor för alla på arbetsmarknaden främst. Vi målare vet hur saker och ting hänger ihop därför ska vi alla gå och göra vår röst hörd i valet till Europa-parlamentet.

Dan Mattsson,
målare och kandidat på plats 14 för Socialdemokraterna till Europa-parlamentet.