Fack och arbetsgivare vill ha en arbetsförmedling för jobb inom samhällsbyggnad.

Företrädare för arbetsgivar-, bransch- och fackorganisationer har skickat ett gemensamt brev till Arbetsförmedlingens nytillträdde generaldirektör Mikael Sjöberg samt till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Arbetsförmedlingens hela styrelse. De vill att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad.
Samhällsbyggnadssektorn sysselsätter fler än 500 000 förvärvarbetare och kommer att behöva rekrytera i stor omfattning framöver. Enligt organisationerna är det dock många företag som väljer bort Arbetsförmedlingen på grund av dålig matchning. Därför behövs en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad, liknande de som finns inom kultur och sjöfart. Arbetsförmedlingen behöver även säkerställa en god kompetens gällande kompetensbehoven inom samhällsbyggnadsområdet.
Undertecknarna av brevet erbjuder sig att medverka i ett nationellt råd för den nya verksamheten för att följa arbetet och vara stöd vid utveckling.