Precis vid pressläggning kom Arbetsmiljöverkets rapport om registret för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 20 000 personer har anmälts sedan juli.

En tredjedel var sysselsatta i byggbranschen. Det är en delrapport ett halvår efter att lagen infördes. Lagen innebär att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

60 arbetare (minst) dog inför OS i Sotji. Hundratals har dött i Qatar.

Helena Forsberg

Målet är att säkerställa att utstationerade omfattas av de rättigheter som följer av utstationeringsdirektivet. Registret gör det också möjligt för fackförbund att söka upp utstationerade för att kontrollera att arbetsgivaren tillämpar arbets- och anställningsvillkor som är minst lika förmånliga som miniminivån i ett svenskt kollektivavtal för aktuell bransch.

Enligt Arbetsmiljöverket har en del fackförbund börjat använda sig av registret. Inom byggverksamheten har drygt 6 800 arbetstagare registrerats av företag från Polen, Litauen, Lettland och Danmark. En annan stor grupp är inom tillverkning där de flesta företag är tyska, finska och polska. Närmare 3 000 utstationerade arbetar inom IT och kommunikation. De är främst från Indien.

I detta nummer av tidningen kommer vi i flera artiklar till situationen för de som utnyttjas på arbetsmarknaden. 60 arbetare (minst) dog inför OS i Sotji. Hundratals har dött i Qatar.

BWI fortsätter ställa krav på att idrottsrörelsen ska ta ansvar och ställa krav på arrangörsländer vid stora idrottsarrangemang. Byggnads har sagt upp avtalet. Facket och arbetsgivarorganisationen har inte samma syn på vad ansvarsdelen i modellen med huvudentreprenörsansvar handlar om.

Mikael Johansson sätter fokus på att migrantarbetare utnyttjas även här i Sverige. Han poängterar att såväl bärföretagare som handlaren som säljer bären eller sylten har ett ansvar.

Regnskog skövlas och arter dör för att vi i väst ska ha den billiga palmoljan, som inte ens är hälsosam.

Helena Forsberg

Också vi konsumenter har ett ansvar, tycker jag. Vi kan ställa krav på klädföretagen, köttproducenterna och bananleverantörerna. Vi kan välja vilket företag vi handlar av. Konsumenternas makt är stor.

När det finns ett ekologiskt alternativ väljer jag det, även om det är lite dyrare. För jag vill inte att mina barn ska äta besprutade bananer eller att arbetaren som skördar dem ska utsättas för gifterna.

Regnskog skövlas och arter dör för att vi i väst ska ha den billiga palmoljan, som inte ens är hälsosam. Nästa gång du köper chips välj den sorten som använder solrosolja istället.

Vision har beslutat lägga ner sin fackförbundstidning. Deras kommunikationsenhet ska göra någon form av tidning.

Skillnaden mellan en oberoende redaktion och en kommunikationsenhet tydliggör Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Men innan vi fick klartecken att publicera hans debattinlägg, behövde han kolla med sin kommunikationsenhet….lite humor tycker jag. 😉