Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och enligt Arbetsmiljölagen ska den vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Bullret i industrin och fallrisk på bygget eller ergonomin på kontoret verkar vara enklare att greppa. Men till arbetsmiljön hör också den psykiska hälsan. Då verkar det bli svårt.

Det finns en särskild föreskrift AFS 1993:17 om Kränkande särbehandling i arbetslivet. Den trädde i kraft 31 mars 1994 och har alltså funnits i 20 år. Ändå har vi inte kommit längre.

Först i år prövades ett fall om brister i den psykosociala arbetsmiljön i domstol.

Det svåra är bevisläget. Kränkande särbehandling är brott mot arbetsmiljölagen, men har inte prövats särskilt ofta.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas facktidning

Två chefer fälldes i en unik dom sedan en socialsekreterare i Krokom tog sitt liv efter att blivit mobbad på jobbet. Nu tror experter att den här domen kan bli vägledande.

Kanske öppnar det upp för fler rättegångar mot chefer som inte uppfyllt kraven i arbetsmiljölagen. Domen har överklagats av båda cheferna så än är inte sista ordet sagt.

Det finns lite olika syn på arbetsmiljölagen en del experter framför att den inte är tillräckligt bra, den måste ändras. Andra säger att den psykiska ohälsan finns med i arbetsmiljölagen – som är bra.

Det svåra är bevisläget. Kränkande särbehandling är brott mot arbetsmiljölagen, men har inte prövats särskilt ofta.

Beroende på vad trakasserierna består av och mot vem det riktas kan det gå under diskrimineringslagen. I Frankrike räknas trakasserier som våldsbrott och kan ge fängelse.

Hur som helst tycks det finnas en stor osäkerhet hur den psykosociala arbetsmiljön ska hanteras. Chefer och fack behöver mer kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta även själen. Och hur man gör när någon känner sig mobbad.

Rädslan att förlora arbetet och skammen bidrar till att många tiger.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas facktidning

Mobbningen riktar sig inte enbart från chef till medarbetare som i Krokom-fallet. Utan också mellan kollegor. Från medarbetare till chef också för den delen.

Jag önskar att vi alla kan vara snälla mot varandra och våga vara rakryggade när vi ser någon behandlas felaktigt. Förmodligen är vuxenmobbingen mer utbredd än kartläggningar visar.

Rädslan att förlora arbetet och skammen bidrar till att många tiger.

Hur mår du på jobbet? Känner du dig mobbad? Eller har du utsatts för kränkande särbehandling och lyckats få till en förändring? Ser du någon annan som inte blir schysst behandlad? Kanske undrar du hur du kan hjälpa till?

Hör av dig. Jag vill gärna höra fler berättelser.