• Michael Fischbein. Foto: Christer Carlsson

 


Advokaten Michael Fischbein är de mobbades försvare. Han har jobbat som advokat i 21 år och sett utvecklingen.
– Problemen med kränkande särbehandling på arbetsplatser har accelererat, säger han.

En förklaring tror han är att folk blivit mer varse och anmälningsbenägenheten har ökat. Men han ser också trender i samhället som orsak. Attityden avspeglas i dokusåpor som går ut på att den som är värst vinner. Det är också mycket lättare att kränka människor i dag. Du behöver inte ens göra det öga mot öga.

– Även kränkningar som hör arbetslivet till sker på internet, säger Michael Fischbein, advokat på Juristhuset.
– Mekanismen i mobbningen är att du blir ensam. Cheferna håller varandra om ryggen och arbetskamrater vågar inte ställa upp. Det man måste göra som utsatt är tyvärr att kontakta en advokat. , säger Michael Fischbein och fortsätter:
– Facket är fullständigt värdelösa på det här. De har hela kollektivet att ta hänsyn till och företräder även mobbarna. Facket sitter dessutom ofta i knät på arbetsgivaren.

Michael Fischbein berättar att av hans 500 fall har 97 procent haft kontakt med sitt fackförbund och känner sig svikna. Företagshälsovården är inte oberoende och Arbetsmiljöverket kan inte ingripa i enskilda fall. Den som utsätts för mobbning behöver någon som företräder enbart den.
När en person som har känt sig mobbad i arbetslivet tar kontakt med Michael Fischbein inleder han förhandling med arbetsgivaren.
– Ofta kan jag bevisa kränkande särbehandling och kräver skadestånd av arbetsgivaren. Många som vänder sig till mig är kvinnor i offentlig sektor.

Man kan se det som att företagen köper sig fria genom att betala skadestånd, men advokaten kämpar för individen.
– Det är inte någon fjäder i hatten för chefen att vara inblandad i det här. Arbetsgivaren håller ofta chefen bakom ryggen under processen med sedan får den ofta sparken och arbetsmiljön förändras, säger Michael Fischbein.
– Nu har ju en aktuell dom också visat att det kan vara kriminellt, säger Michael Fischbein.

Två chefer har dömts för arbetsmiljöbrott, genom vållande till annans död, sedan en socialsekreterare i Krokom tog sitt liv. Östersunds tingsrätt bedömer att självmordet orsakades av en arbetsskada sedan närmsta chefen kränkt honom och arbetsgivaren slutligen varslat om uppsägning utan saklig grund. Domstolen konstaterade att de båda cheferna haft en skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det finns också en särskild föreskrift om kränkande särbehandling. I den framgår arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet för att, så långt det är möjligt, förhindra att kränkande särbehandling sker. Det handlar om rutiner, åtgärdsplaner och stöd och hjälp till den drabbade. Den som vill anmäla till Arbetsmiljöverket kan göra det utan risk för repressalier eftersom ärendet skyddas av stark sekretess.
Får Arbetsmiljöverket signaler på att det finns arbetsmiljöbrister kan de inspektera arbetsplatsen och kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med att förebygga att kränkande särbehandling inte förekommer.
Finns det brister kan arbetsgivaren få krav på åtgärder så att inget händer i framtiden. Men det hjälper inte den som redan är utsatt.
LO, TCO och Saco har påtalat brister i lagstiftningen och uppmanat regering och riksdag att tillsätta en utredning att se över frågan.