Det blev ingen byggstrejk. Lösningen som båda parter kunde acceptera var en fond dit byggarbetsgivarna betalar in en summa.
Därmed fick Byggnads sitt huvudentreprenörsansvar och arbetsgivarna fick igenom sin syn att huvudentreprenören inte ska betala löner hos underentreprenörer.
Parterna stod långt ifrån varandra när Byggnads varslade om strejken. Arbetsgivarna i BI sa att de aldrig kunde acceptera fackets krav. Ändå kunde man komma överens innan konflikten bröt ut.

Avtalet om huvudentreprenörsansvaret som skrivs in i avtalet från den 1 april. Det börjar dock gälla fullt ut först om ett år, den 1 april 2015. Enligt avtalet ärt det huvudentreprenören som har ansvaret för att underentreprenörer listas och att underentreprenörerna i sin tar ett huvudentreprenörsansvar mot deras underentreprenörer.
Om någon arbetsgivare står utan kollektivavtal, förhandlingsvägrar eller saknar underlag för att facket ska kunna bedöma om arbetstagare fått rätt lön, kan facket gå till huvudentreprenören och begära överläggning och utredning.
Byggnads region har rätt att ta del av den lista som huvudentreprenören sammanställer om underentreprenörer inom fyra dagar.
Kommer parterna inte överens ska en särskild nämnd pröva frågan. Nämnden består av representanter från Byggnads, från BI samt en opartisk ordförande.
Om en arbetstagare inte fått rätt lön, ska betalning ske från en särskild fond, för som mest tolv veckor. Gränsen för att få ersättning från fonden är, enligt vad Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin säger i Byggnadsarbetaren, 144,50 kronor i timmen.
Fonden finansieras av byggarbetsgivarna. Därmed får arbetsgivarna ta de kollektiva ansvaret, men en enskild arbetsgivare som är huvudentreprenör behöver inte stå för kostnaderna.

Per Eklund