Internationella bygg- och träfacken (BWI) är besvikna på Internationella fotbollsförbundets (FIFA) hantering av situationen för migrantarbetare i Qatar.
– Att 500 arbetare dött och att en omfattande exploatering pågår verkar tyvärr inte vara brådskande för dem, säger Ambet Yuson, generalsekreterare för BWI.

FIFA:s verkställande utskott tog vid sitt senaste möte inte upp de grundläggande frågorna i problematiken i Qatar enligt ett pressmedelande från BWI.
– De gav bara en rad ursäkter om varför det inte är deras ansvar, säger Ambet Yuson.
BWI har föreslagit konkreta åtgärder som FIFA bör vidta för att uppfylla sitt sociala ansvar och se till arbetarnas rättigheter för inte bara arbetare i Qatar utan också i kommande VM-turneringar. Det globala facket har uppmanat FIFA att anta principerna i ILO:s kärnkonventioner, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag och se till att dessa ingår i kriterierna för framtida värdländer. BWI har också hävdat att beroende inspektioner är avgörande för att säkerställa skyddet för arbetstagare.
Enligt BWI lägger FIFA ansvaret på Qatars regering och de företag som tjänar pengar på VM-bygget.
– Vi kommer att fortsätta vår kampanj för arbetstagarnas rättigheter i Qatar och i andra större idrottsevenemang, säger Ambet Yuson.

HELENA FORSBERG