LEDARE
Under maj månad skall EU:s 400 miljoner väljare rösta fram 751 ledamöter till Europaparlamentet, av dessa kommer 20 ledamöter från Sverige. De ska representera oss i EU-parlamentet de kommande fem åren. Det finns många av oss som endera var emot tanken på att gå med i EU, eller känner stor besvikelse över vad EU har inneburit, inte minst ur facklig utgångspunkt, jag tänker då bl.a. på EG domstolens dom i det ökända målet om ett Svenskt skolbygge i Vaxholm, där domstolen slog fast att fackets stridsåtgärder i syfte att teckna svenska avtal för de Lettiska arbetarna stred mot EU rätten.

I EU likväl som i Sverige finns det politiska block, där Europa präglas av högerregeringar och ett av högern dominerat parlament. Av detta följer att EU idag styrs av en poltik var främsta kännetecknen handlar om att sänka skatter och skära ner i välfärdssystem. En politik som vid var tillfälle marknadens villkor hamnar i konflikt med sociala rättigheter ställer sig på marknadens sida. Resultatet av denna politik blir särskilt tydlig i de krisande ekonomierna i södra Europa, där nu fascister och andra mörkbruna krafter skördar stora framgångar på det missnöje som följer i spåren på den politik som kan beskrivas som marknadens diktatur.

Vad EU idag behöver är mer politik och mindre marknad. EU måste ändra sin grundlag på så sätt att sociala villkor erkänns stå över marknadens villkor. Vi måste sända parlamentariker till EU som förstår arbetes villkor, och som är beredda att driva dessa frågor. Det är därför Målareförbundet har tagit det för oss ovanliga beslutet att stödja, en personvalskampanj för LO ombudsmannen Johan Danielsson. Johan har som vi ser det både viljan och förmågan att driva, dessa frågor. Vill du rösta på Johan, hittar du honom på plats nr 10 på socialdemokratiska valsedeln.

Det val vi har i Sverige mellan den 7 maj till 25 maj handlar inte om för eller emot EU. Faktum kvarstår: vi är med i EU, och som våra norska kollegor ofta ger utryck för, att stå utanför EU hjälper inte då det EES avtal som finns mellan EU och Norge innebär att det mesta som rör EU lagstiftning gäller även dem.
EU parlamentet går inte rakt av att jämföra med vår egen riksdag, men det är definitivt inte heller en diskussionsklubb. Parlamentet har sedan den senaste fördragsändringen, fått utökade befogenheter, och har möjligt att ta initiativ till lagstiftningar som påverkar oss alla i vardagen. Då är det inte bananer och snus det handlar om, utan frågor som arbetsmiljö, och ordning och reda på arbetsmarknaden, där högern ser som sin uppgift att förenkla för marknaden, och ser skärpta arbetsmiljökrav, i t.ex. frågan om vad som får ingå i våra färger, eller krav på kollektivavtal, som handelshinder.

Ställ dig själv frågan när du står i valet om att rösta eller inte. Vill du lämna din röst till någon annan väljare som inte tycker att dina frågor är viktiga. Det finns alternativ till dagens politik, det är många både i Sverige och EU som tycker som vi. Men då måste du gå och rösta, och har du bestämt dig prata gärna med dina kollegor som ännu är tveksamma. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad.

MIKAEL JOHANSSON
Förbundsordförande
mikael.johansson@malareforbundet.se