Företaget bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bland annat NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de skaffat sig i hemlandet.

Bolaget betalar inte utländska byggnadsarbetare med yrkeskompetens full lön.

Bolaget och Sveriges Byggindustrier hävdar att de utländska byggnadsarbetarna ska betalas med 88 procent av lönen, trots att de har minst lika hög yrkeskompetens som de svenska byggnadsarbetarna.

”Bolagets agerande strider mot det EU-rättsliga förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet och mot god sed på arbetsmarknaden”, skriver Byggnads i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Den höga nivån på skadeståndet beror på den förtjänst som bolaget gjort genom att bryta mot kollektivavtalet.

Sedan hösten 2010 har bolaget tjänat cirka tre miljoner kr på att inte betala full lön till de utländska byggnadsarbetarna.