Nyheter
Målareförbundet och Bröderna Thunströms Måleri har förlikats i en tvist i Arbetsdomstolen.
– Både företaget och avdelningen måste ta ett större ansvar för det fackliga arbetet, säger Niklas Holmqvist, central ombudsman på Målareförbundet.
Förbundet stämde arbetsgivaren sedan två medlemmar nekats gå facklig kurs trots att information och ledighetsansökan lämnats i god tid.
– Vi ser i ärendet att båda parter gjort felaktiga saker, säger Niklas Holmqvist.
Avdelningen har skickat kallelsen till medbestämmandeombuden med kännedomskopia till arbetsgivaren. Drygt två veckor innan kursen lämnade medarbetarna in ledighetsansökningar för facklig verksamhet. Två dagar innan utbildningen sade sig arbetsgivaren inte veta vad det handlade om.
– Det krävs att båda parter är aktiva. Avdelningen borde ha kontrollerat om företaget fått och läst informationen om utbildningen. Men företaget hade också gott om tid på sig att kontrollera med facket vad ledighetsansökan avsåg för utbildning, säger Niklas Holmqvist.
Förbundet begärde från början 200 000 kronor i skadestånd. Förlikningen innehåller ett skadestånd om 10 000 kronor till vardera medlemmen samt 20 000 kronor till förbundet. Det finns även ett stycke om att de lokala parterna, det vill säga bolaget och avdelningen ska överenskomma om hur de gemensamt ska hantera frågor om ledighet, information om utbildningsinnehåll och så vidare.
– Vårt syfte är inte att ställa till det för arbetsgivarna. Vi vill hitta former för att vara en del av det som händer i företaget, säger Niklas Holmqvist.

HELENA FORSBERG