Måndagen den 18 juni 2018

← Senaste numret • 5 2018

Målarnas Facktidning nr 5 - 2018
Klicka på bilden

"Stoppa slavarbetet"

Per Eklund: "Stoppa slavarbetet"

VIKARIERANDE REDAKTÖR’N "Vi ska inte ha arbetstagare i Sverige som är livegna, utan möjlighet att självständigt kunna ansluta sig till en facklig organisation, oavsett det är svenska eller utländska företag", skriver Per Eklund.

Anställningsskyddet under lupp

Åsikter

LEDARE

I samhällsdebatten framstår Lagen om anställningsskydd som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Det regelverk som idag reglerar hur arbetsgivare kan säga upp anställda finns i såväl lag som i kollektivavtal. För våra medlemmar finns särregleringar i avtalet, som är ett uttryck för de anpassningar våra branscher har ansett sig behöva. I samhällsdebatten framstår regleringarna som endera ett hot mot ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarken, eller som en lösning som skyddar arbetstagarna från uppsägningar. Båda påståendena är felaktiga.


Sanningen är att Lagen om anställningsskydd (LAS) och våra kollektivavtalsregleringar har luckor som behöver ses över. Vi behöver en seriös diskussion, såväl politiskt som mellan parterna, om vad vi vill göra med anställningsskyddet i framtiden. Eftersom vi varken kan lagstifta eller avtala bort arbetslöshet, behöver vi börja i en annan ände av problemet.

Det viktigaste är att börja med är att klargöra varför vi skall ha en reglering. Jag är övertygad att de flesta håller med mig när jag säger att lagstiftningen är, och skall vara, en skyddslagstiftning vars uppgift är att skydda arbetaren från godtycke. Vid arbetsbrist har alltid arbetsgivaren saklig grund för uppsägning. Då är knappast orimligt att den som sägs upp ska förvarnas inom en rimlig tid, något som kommer till utryck i uppsägningstiden.


Redan våra första avtal om anställningsskydd hade regleringar om turordning, som bygger på att längre anställningstid ger företräde framför kortare, givet att man har kunskaper för det jobb som skall utföras. För både målare och lackerare är detta självklart, och ingen stor fråga i de uppsägningsförhandlingar som genomförs. Så behovet av förändringar rörande detta är nog att se som obefintligt på vår del av arbetsmarknaden. Men det är inom turordningen som de kraftigaste angreppen kommer från Svenskt Näringsliv och politiker. Att låta arbetsgivaren själv bestämma om vilka som skall gå vid en arbetsbrist skulle effektivt ta bort det grundläggande syftet med LAS, nämligen att alla uppsägningar skall vara sakligt grundade och fria från godtycke.


Är då LAS så bra så den inte behöver ändras? Svaret på den frågan är tveklöst nej. Det finns ett nytt beteende på svensk arbetsmarknad som fått fotfäste de senaste 10-15 åren, nämligen inflationen i visstidsanställningar, timanställningar, samt inhyrd personal från bemanningsföretag. Det förefaller som nästan alla större arbetsgivare, med kommuner och landsting i spetsen, har satt i system att inte tillsvidareanställa. Det är inte ovanligt att anställda kan gå år ut och år in på en kombination av vikariat på tjänster som inte varit tillsatta med en fysisk person på tiotals år. Kombinationen av flera olika visstidsanställningar staplade på varandra, innebär att allt större grupper – främst unga och kvinnor – aldrig får in en fot på arbetsmarknaden och i förlängningen aldrig en fast anställning.


Jag har svårt att förstå, hur våra små företag kan klara sig utan dessa anställningsformer, när de stora drakarna inte kan det. Det kan inte vara omöjligt. Då återstår inte annat än ren ovilja som förklaring. Här kan parterna och politiken göra mycket mer. Det har nu gått så långt att Sverige inte uppfyller våra internationella åtaganden om skydd för arbetare. Jag skulle vilja se en återgång till synen att tillsvidareanställning är normen och visstid bara kan användas om det är föranlett av särskilda behov. Detta måste även kompletteras med att täppa igen den lucka som mindre nogräknande företag skapar, genom att först säga upp egen personal och sedan ta in bemanningsföretag, och därmed sätta ur spel den företrädesrätt till återanställning som de flesta uppsagda har.

Vi är redo för en sådan diskussion; frågan är om våra motparter och politiken är det.


MIKAEL JOHANSSON

Förbundsordförande

mikael.johansson@malareforbundet.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2014-06-16 08:53


Mer Åsikter

Per Eklund: ”Stoppa slavarbetet”

VIKARIERANDE REDAKTÖR’N ”Vi ska inte ha arbetstagare i Sverige som är livegn...

Mikael Johansson: ”Utbildning är nyckeln till framtiden”

LEDARE ”När jag tar del av vad Alliansen vill göra blir jag rent av mörkrädd”...

Göran Greider: ”Skulden till gamla och barn är viktigare än statsskulden”

DEBATT ”Sverige är idag ett land där vi fått allt fler miljardärer och allt fler u...

Chris Smedbakken: ”Ett första viktigt steg i en mansdominerad spelbransch”

KRÖNIKA I höstas fick jag höra talas om ett nytt projekt som var på gång. Ett riktigt vi...

Mikael Johansson: ”Ordning och reda även på arbetskraftsinvandring”

 LEDARE ”Svenska kollektivavtal är inte hinder och murar, utan ger tvärtom människ...

”Det är något sjukt med vår sjukförsäkring”

Mikael Johansson. Bild: Tomas Nyberg LEDARE ”Det är nu hög tid att regeringen gör...

Gör fönsterbranschen till den första cirkulära ekonomin inom byggsektorn

DEBATT ”Med nya tekniska lösningar och konstruktioner och med en dryg 100-årig sys...

Kristina Norlin: “Jag är ju bland aporna”

KRÖNIKA ”Jag tror ofta att vi glömmer bort att våra åsikter som vi anser oss själv...

Billigare fackföreningsavgift bra för tryggheten

DEBATT ”Om arbetsgivaren kan dra av sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisation...

Josefine Krantz: ”Kvinnodagen är inte en dag att fira”

KRÖNIKA ”Internationella kvinnodagen är ett resultat av starka kvinnor som kämpat ...

Nyheter

21 byggarbetare omkom på VM-arenorna ”Fifa har inte tagit sitt ansvar”

 
När fotbolls-VM sparkades igång var facit för arbetsmiljön vid byggandet av arenorna att 21 byggnadsarbetare dött.
– Fifa har tydligt misslyckats med att på allvar använda sitt inflytande för att säkerställa att internationella arbetsstandarder följts vid byggande och renoveringar av arenorna till fotbolls-VM i Ryssland, säger Ambet Yuson, generalsekreterare för …

...

Riksdagens beslut: Välfärdsvinsterna ska inte begränsas

Vinsterna i välfärden kommer inte att begränsas. Det avgjordes i en riksdagsomröstning 7 juni, där allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade ned regeringens proposition.
Redan i oktober 2014 enades regeringen och Vänsterpartiet om målet att begränsa vinster i välfärden. Samarbetet ledde till framtagandet av den proposition som riksdagen tog ställning till …

...

Utbildningsutskottet: Nej till högskolebehörighet på yrkesprogram

Riksdagen borde säga nej till regeringens förslag om högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Det anser Utbildningsutskottet, som menar att förslaget kan leda till att ännu färre elever söker till yrkesprogrammen. Därmed kan det förväntas att riksdagen inte kommer att anta förslaget.
Nästa vecka fattas riksdagsbeslut angående regeringens förslag om utökade möjligheter …

...

Förtroendevalda ska stärkas

”Arbetsplatsorganisering” heter steg ett i Målareförbundets nya utbildningssatsning för MB och SO över hela landet.
– Målet från förbundet med den här kursen är att deltagarna ska kunna organisera, rekrytera och vara bärare av kollektivavtalet på sina arbetsplatser, säger kursledare Angela Osorio.
Hon är en av flera kursledare från Runö Folkhögskola …

...

Pontus Boström in i Elektrikernas förbundsledning

Vid Elektrikerförbundets förbundsmöte 27-29 maj, valdes Pontus Boström in i förbundsledningen, när han valdes till 2 vice ordförande.
Ulf Carlsson, som tidigare varit 2 vice ordförande i Elektrikerna, avgick vid förbundsmötet. Pontus Boström valdes som ny på posten.
LÄS ÄVEN: Fack och arbetsgivare överens om inskränkningar …

...

Målarnytt från från Alcro och Becker

MÅLARNYTT
Tikkurila, som äger både Alcro och Becker, visade ett par nyheter på Nordbygg-mässan. De släpper nu en ny ergonomisk variant av burk till de båda märkena. Med avlång form kan den bäras närmare kroppen vilket ger bättre bärställning och hela rollern går dessutom i.
Burken har två öppningsflikar för att …

...

Fack och arbetsgivare överens om inskränkningar i strejkrätten

(Texten uppdaterades 2018-06-05, 18.06)
Det ska inte längre vara tillåtet att vidta konfliktåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Så lyder en del av det gemensamma förslag som under tisdagen presenterades av facken och arbetsgivarna.
Under en sent sammankallad pressträff på tisdagseftermiddagen meddelade de centrala parterna på den svenska arbetsmarknaden …

...

Praktiska gymnasiet krävs på 28 miljoner kronor av Skolverket

Skolverket har beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB. Anledningen är brister i utbildningskontrakten på gymnasieskolans lärlingsutbildningar.
– Vi har fått signaler om att Praktiska inte uppfyllt sina åtaganden kopplat till statsbidrag. Detta, tillsammans med att bolaget är den största mottagaren av statsbidrag för gymnasial …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor