Den danska Arbejdsretten har slagit fast att den blockad mot ett tyskt företag som Malernes Fagforening i Århus varslade om inte stred mot EU-rätten.

Malernes Fagforening upptäckte nio polska arbetare som arbetade för löner långt under minimilönen i kollektivavtalet för måleribranschen. Fackföreningen försökte övertala deras arbetsgivare, Hekabe Design GmbH, att teckna ett hängavtal för utstationerade verksamheter. När det inte lyckades, varslade facket om stridsåtgärder.
Hekabe väckte talan och yrkade att Arbejdsretten skulle förklara att Malernes Fagforening inte hade rätt att vidta stridsåtgärder för att driva igenom ett sådant kollektivavtal.
Det var första gången efter EU-domstolens dom i Lavalmålet som Arbejdsretten prövade om en dansk fackförening kan vidta stridsåtgärder för att få ett utstationerande företag att teckna kollektivavtal. Arbetet var redan avslutat när målet avgjordes, men domen har principiell betydelse.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se