Den studie KI gör är att de samlat in innomhusmålarfärg från flera europeiska länder. Färgen är nu på analys för att de ska se vilken halt av känt allergiframkallande konserveringsmedel det finns i de olika färgerna.

– I målarfärg och kemiska produkter finns inga förbud mot konserveringsmedel. Samma konserveringsmedel finns i kosmetika och där är de begränsade, säger Carola Lidén, som är professor i yrkes- och miljödermatologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns landsting.

Tillverkarna deklarerar bara det de måste

För målarfärg finns viss märkning enligt europeisk standard så kallad CLP. Det finns också vissa krav på säkerhetsdatablad.

Men tillverkarna deklarerar bara så mycket de måste och alla känt allergiframkallande konserveringsmedel är ännu inte klassificerade som allergiframkallande enligt CLP.

– Det finns stora luckor i kraven på hur konserveringsmedel ska redovisas, säger Carola Lidén.

Många tvingas sluta sitt jobb

Carola Lidén berättar att det är stora problem för målare som inte tål konserveringsmedel. De drabbas av svåra hudproblem som eksem. Många tvingas sluta sitt jobb.

Allergin mot konserveringsmedlen ställer till det inte bara i arbetslivet utan också i privatlivet eftersom samma medel finns i hygienartiklar.

För att undvika allergi ska man skydda sig. Det gäller att inte få målarfärg på huden. Men det är svårt att skydda sig.

– Färgspill går ganska bra att skydda sig mot med kläder men även slipdammet innehåller konserveringsmedel.

Kräver att tillverkare och leverantörer tar ansvar

För att minska hudallergi av kemikalier ska man minska skadlig hudexponering och främja säkra produkter och säker arbetsmiljö.

Det kräver att tillverkare och leverantörer tar ansvar för produkterna och att arbetsgivaren gör nödvändiga åtgärder i arbetsmiljön. Myndigheter ansvarar för tillsyn, uppföljning och ändrad lagstiftning.

– Informationen om innehåll i produkter måste öka så konsumenter, arbetare och patienter får möjlighet att göra informerade val, säger Carola Lidén.

Flera länder är med i studien och resultaten av analyserna kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer också att kommuniceras på nationell nivå genom olika kanaler. Självklart kommer även Målarnas facktidning att följa upp denna studie.