Krav på sextimmars dag, jämställdhetsansvariga i varje region och en tuff debatt om bemanningsbolag.
Några av besluten och debatterna på Byggnads kongress, där också förbundsledningen omvaldes.

Till Byggnads kongress hade det kommit fem motioner som föreslog förbud mot bemanningsföretag. Förbundsstyrelsen sa nej och fick kongressen med sig. Men det var efter en hård debatt, där förbundsstyrelsen argumenterade för hårdare reglering men inget förbud.
En annan fråga som blev het var om Byggnads ska återinföra en inkomstförsäkring, som förbundet haft tidigare. Motståndarnas argument var att man istället ska jobba politiskt för en höjning av a-kassan. Det blev nej till inkomstförsäkring.
I en motion fanns krav på att Byggnads ska verka för sex timmars arbetsdag. Den fick gehör av kongressdeltagarna.

En annan motion från Västerbotten krävde att varje region ska ha en jämställdhetsansvarig. Det var snickaren Emmelie Renlund som stod bakom motionen och hon fick kongressen med sig. Förbundsstyrelsen ville först inte säja ja till förslaget, men efter debatt sa FS ja och det kom ett beslut att arbeta för jämställdhet och mångfaldsfrågor. Målet från kongressen var att man ska öka från dagens en procent till fem procent kvinnliga medlemmar till 2022.
Kongressen beslutade också att en ungdomsansvarig skulle utses som adjungerad till förbundsstyrelsen. Förbundsordförande Johan Lindholm omvaldes liksom övriga förbundsledningen.

Per Eklund