Uppdrag granskning i SVT kommer i höst att beskriva arbetsmarknadens villkor.
Därför efterlyser de nu tips till #minavillkor.
Förr gick ungdomar ut i ett arbetsliv som reglerades av kollektivavtal, och regelverk som fack- och arbetsgivarföreningar var överens om. I dag ser verkligheten annorlunda ut. Nu drar Uppdrag granskning i gång #mina villkor. Syftet är att kartlägga villkoren på den nya svenska arbetsmarknaden.
Redaktionen på Uppdrag granskning har fått många tips om olika villkor på arbetsmarknaden. En global arbetsmarknad, alltfler små och splittrade arbetsplatser och stor ungdomsarbetslöshet har gjort att variationerna när det gäller villkor verkar oändliga.
Programmet vill ge en överblick och hjälpa unga att förhålla sig till vad som är rimligt eller inte.
På www.svt.se/ug finns formuläret för #minavillkor. Där kan den som vill berätta om sina egna villkor eller kanske en väns villkor. Redaktionen vill ha dina kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor men kontaktuppgifterna når inte utanför Uppdrag granskning.
När breven avidentifierats kommer de att skickas till experter, forskare, fack och arbetsgivarorganisation för kommentarer. Avidentifierade brev med kommentarer kategoriseras utifrån län, problemområde och bransch och läggs upp på #minavillkor.
Efter sommaren kommer brev och tips till #minavillkor på webben att leda fram till tv-inslag i Uppdrag granskning.

HELENA FORSBERG