NYHETER
Arbetsförmedlingen har upptäckt brister i sin informationsöverföring till Försäkringskassan som innebär att tiotusentals arbetslösa fått fel ersättning.
Istället för aktivitetsstöd har dessa personer fått andra typer av ersättning som t.ex. sjukpenning eller försörjningsstöd.

Vad felet beror på är osäkert men Arbetsförmedlingen hänvisar till en informell överenskommelse med Försäkringskassan från 1999, då man överenskom att ändra rutiner. Det betyder också att felet kan ha drabbat ytterligare arbetslösa, men de man närmast kommer att kontakta och informera är de som fått ersättning från 2012 och framåt.
– Vi rekommenderar inte att man begär omräkning, ifall man tillhör de drabbade, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd. Risken att man blivit överkompenserad och därmed blir återbetalningsskyldig är nämligen stor.
Försäkringskassan har redan gått ut med ett internmeddelande till handläggarna och meddelat att man inte ska utreda ärenden, om inte den enskilde uttryckligen begär det.