NYHETER
– Las har blivit allt tandlösare. Anställningsskyddet är inte alls så starkt som många tror, säger Daniel Falk, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Han har gått igenom 20 års domar där Arbetsdomstolen (AD) avgjort anställdas rätt att behålla jobbet när arbetsgivare vill göra neddragningar.
Arbetsdomstolen (AD) dömer allt oftare till anställdas nackdel vid tvister om neddragningar. I bara vart fjärde fall ansågs den anställde ha tillräckliga kvalifikationer för att behålla jobbet.
Turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (Las) innebär i korthet att de arbetstagare som har längst anställningstid får stanna kvar hos arbetsgivaren om de har tillräckliga kvalifikationer för någon av de tjänster som finns kvar.
1994-2003 bedömde AD i bara 35 procent av fallen att de anställda hade tillräckliga kvalifikationer. 2004-2013 försämrades utfallet ytterligare för de anställda och sjönk till 27 procent.
– Från en låg nivå har det alltså blivit än sämre, konstaterar Daniel Falk.