NYHETER
Arbetsförmedlingens rapport om projektet Unga in visar att det finns mycket att vinna på att söka upp de unga som varken studerar, arbetar eller har kontakt med myndigheter.
Projektet har fått sex av tio unga till arbete eller studier.

Arbetsförmedlingen har tidigare lyft fram problemet med ungdomar som varken arbetat eller studerat på flera år. I Sverige rör det sig om cirka 77 000 ungdomar (16-29 år) enligt Arbetsförmedlingens beräkningar.
Med projektet Unga in har Arbetsförmedlingen tagit fram nya metoder för att söka upp de ungdomar som inte själva valt att ta kontakt med någon myndighet. En utvärdering visar att det har gett resultat.
Unga in har lyckats nå drygt 1 100 ungdomar, varav 653 har lämnat projektet. Av dem har sex av tio börjat studera eller arbeta. Ytterligare 28 procent har gått vidare till en känd orsak, ofta någon form av vård.
– En framgångsfaktor är att vi har anställt unga som söker upp ungdomarna och att vi har multikompetenta team som kan hjälpa till med det mesta. Ingen behöver hänvisas runt, säger Petra Jansson, projektledare för Unga in.
I dessa team ingår arbetsförmedlare, arbetspsykologer, socialkonsulenter samt studie- och yrkesvägledare.
Unga in bedrivs i dag på fem orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå. Det har delvis finansierats med pengar från Europeiska socialfonden, ESF.